Obsah

Odbor služby města

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

Popis činnosti

 • údržba dětských a sportovních hřišť v majetku města
 • údržba cyklostezek na území města
 • zimní údržba místních komunikací, chodníků a ostatních prostranství
 • údržba veřejné zeleně a zajištění pořádku veřejného prostranství
 • prohlídky, opravy a údržba místních a veřejných účelových komunikací a chodníků, včetně dopravního značení komunikací a parkovišť
 • svoz odpadů z veřejných odpadkových košů a z veřejných prostranství
 • údržbu zeleně a běžný úklid areálu hřbitova
 • údržba a výsadba veřejné zeleně v intravilánu města
 • provoz, údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení
 • provoz senior taxi
 • sběrný dvůr
 • údržba venkovního rozvodu veřejného rozhlasu včetně reproduktorů
 • údržba a čistění kanalizace v majetku města
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • obchodní činnost
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
 • provoz a údržba veřejných wc

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Solař Karel technický pracovník 731 569 620
Dorňáková Silvie SENIOR TAXI 602 601 640
Lukšíková Marie SBĚRNÝ DVŮR, obsluha 602 684 750