Obsah

Odbor správní

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

Správní odbor zajišťuje v rámci městského úřadu v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku matričního správního úřadu a evidence obyvatel,  odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, krizového řízení, požární ochrany města, silničního správního úřadu a vodoprávního úřadu. V rámci pověřeného městského úřadu vykonává odbor výkon státní správy pro obce Brumov-Bylnice, Štítná nad vláří-Popov, Jestřabí, Rokytnice, Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota na úseku vydávání rybářských lístků, zabezpečení voleb  a přestupkové agendy .

 

Tiskopisy a formuláře

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Kolínková Zuzana, Ing. vedoucí správního odboru, silniční správní úřad, rybářské lístky 577 305 113
736 768 145
Schnarr Hana, Mgr. podatelna, zajištění RM a ZM, MUNIPOLIS, Czechpoint, vidimace a legalizace 577 305 111
Lysáková Gabriela, Mgr. matrika a evidence obyvatel, Czechpoint, vidimace a legalizace 577 305 116
Maňáková Ludmila, DiS. sociální práce, veřejné opatrovnictví 577 305 120
605 005 022
Froněk Miroslav ŽP - odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší 577 305 114
Vilímek Milan, RNDr. správa počítačové sítě a ICT 577 305 144