Obsah

Osadní výbor Sidonie

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Zastupitelstvo města

Osadní výbory

V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

Osadní výbor je oprávněn

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Mašláň Pavel, Mgr.
-
předseda výboru
Maňáková Pavla
-
člen
Goldbachová Adriana
-
člen
Kořenková Iva, Mgr., DiS.
-
člen
Kwater Renáta člen

Zápis z jednání osadního výboru č.1 Staženo: 526x | Datum vložení: 20.02.2019

Zápis z jednání osadního výboru č.1/2020 Staženo: 301x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.2 Staženo: 391x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.3 Staženo: 419x | Datum vložení: 27.02.2020