Obsah

Osadní výbor Svatý Štěpán

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Zastupitelstvo města

Osadní výbory

V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

Osadní výbor je oprávněn

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Miklasová Libuše
KDU-ČSL
předsedkyně výboru
Gropelová Veronika
-
člen
Nevrlka David
-
člen
Šenkeřík Libor
NEZÁVISLÍ
člen
Holba Jiří
-
člen
Kostka Josef
-
člen
Strnka Zdeněk člen

Zápis z jednání osadního výboru č.1 Staženo: 508x | Datum vložení: 22.02.2019

Zápis z jednání osadního výboru č.1/2020 Staženo: 284x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.1/2021 Staženo: 279x | Datum vložení: 01.02.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.1/2022 Staženo: 193x | Datum vložení: 31.01.2022

Zápis z jednání osadního výboru č.2 Staženo: 403x | Datum vložení: 22.02.2019

Zápis z jednání osadního výboru č.2/2020 Staženo: 278x | Datum vložení: 28.04.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.2/2021 Staženo: 207x | Datum vložení: 29.03.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.2/2022 Staženo: 175x | Datum vložení: 31.03.2022

Zápis z jednání osadního výboru č.3 Staženo: 306x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.3/2020 Staženo: 271x | Datum vložení: 15.06.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.3/2021 Staženo: 232x | Datum vložení: 09.06.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.3/2022 Staženo: 167x | Datum vložení: 23.05.2022

Zápis z jednání osadního výboru č.4 Staženo: 279x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.4/2020 Staženo: 254x | Datum vložení: 10.08.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.4/2021 Staženo: 210x | Datum vložení: 30.08.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.5 Staženo: 290x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.5 dodatek Staženo: 295x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.5/2020 Staženo: 241x | Datum vložení: 07.12.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.5/2021 Staženo: 212x | Datum vložení: 25.10.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.5/2022 Staženo: 178x | Datum vložení: 05.09.2022

Zápis z jednání osadního výboru č.6 Staženo: 302x | Datum vložení: 27.02.2020