Obsah

Osadní výbor Svatý Štěpán

Osadní výbory

 

V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

 

Osadní výbor je oprávněn

 

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
     
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
     
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
     

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usnesením č. 17/2/2010/18 zřídilo na volební období r. 2010 - 2014 Osadní výbor Svatý Štěpán a Osadní výbor Sidonie a s účinností od 1. 1. 2011 zvolilo jednotlivé členy osadních výborů.
 

Kontaktní spojení

Zápis z jednání osadního výboru č.1 Staženo: 392x | Datum vložení: 22.02.2019

Zápis z jednání osadního výboru č.1/2020 Staženo: 169x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.1/2021 Staženo: 152x | Datum vložení: 01.02.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.1/2022 Staženo: 69x | Datum vložení: 31.01.2022

Zápis z jednání osadního výboru č.2 Staženo: 304x | Datum vložení: 22.02.2019

Zápis z jednání osadního výboru č.2/2020 Staženo: 165x | Datum vložení: 28.04.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.2/2021 Staženo: 107x | Datum vložení: 29.03.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.2/2022 Staženo: 62x | Datum vložení: 31.03.2022

Zápis z jednání osadního výboru č.3 Staženo: 180x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.3/2020 Staženo: 161x | Datum vložení: 15.06.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.3/2021 Staženo: 112x | Datum vložení: 09.06.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.3/2022 Staženo: 42x | Datum vložení: 23.05.2022

Zápis z jednání osadního výboru č.4 Staženo: 165x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.4/2020 Staženo: 136x | Datum vložení: 10.08.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.4/2021 Staženo: 104x | Datum vložení: 30.08.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.5 Staženo: 178x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.5 dodatek Staženo: 181x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.5/2020 Staženo: 124x | Datum vložení: 07.12.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.5/2021 Staženo: 96x | Datum vložení: 25.10.2021

Zápis z jednání osadního výboru č.5/2022 Staženo: 51x | Datum vložení: 05.09.2022

Zápis z jednání osadního výboru č.6 Staženo: 178x | Datum vložení: 27.02.2020