Obsah

MĚSTO ZAHÁJILO PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA DOSTAVBU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Typ: ostatní
Stěžejní investiční akce letošního roku začala

Město Brumov-Bylnice zahajuje přípravné práce na v letošním roce stěžejní akci rozpočtu města pod názvem „Dostavba MŠ Družba, Brumov-Bylnice“. Na uvedenou akci je vydáno pravomocné stavební povolení, na základě výběrového řízení  přes národní elektronický nástroj byl vybrán zhotovitel – firma SANIZO, spol. s r. o., Uh. Brod s nabídkovou cenou 24,7 mil. Kč a  termínem ukončení  stavby v červenci 2022.

V měsíci červenci budou probíhat v souladu s projektem S-projektu Zlín, a. s., částečné bourací práce vnějšího schodiště a terasy, bude zajištěno zařízení a oplocení staveniště. S plným nástupem stavební firmy se počítá v druhém prázdninovém měsíci, tj.  v srpnu.

Nedostatečná kapacita mateřské školy bude navýšena dvoupodlažní přístavbou ke stávající MŠ na východní straně stávající zahrady školy. Přibudou dvě kompletní třídy, každá pro 28 dětí se samostatným vstupem a bezbarierovým propojením se stávající hlavní budovou.

Žádáme všechny dotčené obyvatele o trpělivost a shovívavost se stavební činností v dotčeném území, motoristé dbejte zvýšené opatrnosti a sledujte bedlivě přechodné dopravní značení.

 

Vedení města

MŠ


Vytvořeno: 7. 7. 2021
Poslední aktualizace: 22. 6. 2023 8:21
Autor: Mgr. Hana Schnarr