Obsah

03.08.2020

pan Roman Fojtů

Zemřel po těžké nemoci v sobotu dne 1. srpna 2020 ve věku 53 let. Poslední rozloučení se bude konat v pátek dne 7. srpna 2020 ve 13:00 hod. ve smuteční síni krematoria města Zlína

Detail

31.07.2020

ZMĚNA V SRPNOVÉM PROGRAMU LETNÍHO KINA NA HRADĚ

Léto na Hradě Brumov 2020 aneb 102 schody za kulturou

Detail

31.07.2020

paní Pavla Hruzková

Zemřela po těžké nemoci ve čtvrtek 30. července 2020 ve věku 71 let. Poslední rozloučení se bude konat v úterý 4. srpna 2020 v 15:00 hod. v chrámu Páně v Brumově-Bylnici. Po mši svaté bude uložena na místním hřbitově.

Detail

23.07.2020

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení BD Družba 1220“

Předmětem zakázky je zateplení bytového domu Družba 1220 v Brumově-Bylnici (obvodového pláště, balkonů, ostění, …). Předpokládaný termín realizace: 08-11/2020 Bližší informace viz příloha (výzva). Zadávací dokumentace na vyžádání. Lhůta pro podání nabídek končí: pátek 14.08.2020 v 9:00 hod. Místo pro podání nabídky: sídlo zadavatele (Městský úřad Brumov-Bylnice)

Detail

22.07.2020

Oznámení výběrového řízení „Chodník Sidonie, Brumov-Bylnice“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce související s vybudováním chodníku a nástupišť, sjezdů a napojení místních a účelových komunikací na silnici III. třídy v Brumově-Bylnici, ve středu místní části Sidonie. Lhůta pro podání nabídek: 05.08.2020 do 10:00 hod. Místo pro podání nabídek: adresa sídla zadavatele (Městský úřad Brumov-Bylnice)

Detail

06.08.2020

PRÁZDNINY S KLAUNY

Další zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče na brumovskem hradě

Detail

07.08.2020

3BOBULE

Další filmové představení v rámci Letního kina na hradě Brumov.

Detail