Obsah

03.08.2020

pan Roman Fojtů

Zemřel po těžké nemoci v sobotu dne 1. srpna 2020 ve věku 53 let. Poslední rozloučení se bude konat v pátek dne 7. srpna 2020 ve 13:00 hod. ve smuteční síni krematoria města Zlína

Detail

31.07.2020

ZMĚNA V SRPNOVÉM PROGRAMU LETNÍHO KINA NA HRADĚ

Léto na Hradě Brumov 2020 aneb 102 schody za kulturou

Detail

23.07.2020

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení BD Družba 1220“

Předmětem zakázky je zateplení bytového domu Družba 1220 v Brumově-Bylnici (obvodového pláště, balkonů, ostění, …). Předpokládaný termín realizace: 08-11/2020 Bližší informace viz příloha (výzva). Zadávací dokumentace na vyžádání. Lhůta pro podání nabídek končí: pátek 14.08.2020 v 9:00 hod. Místo pro podání nabídky: sídlo zadavatele (Městský úřad Brumov-Bylnice)

Detail

22.07.2020

Oznámení výběrového řízení „Chodník Sidonie, Brumov-Bylnice“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce související s vybudováním chodníku a nástupišť, sjezdů a napojení místních a účelových komunikací na silnici III. třídy v Brumově-Bylnici, ve středu místní části Sidonie. Lhůta pro podání nabídek: 05.08.2020 do 10:00 hod. Místo pro podání nabídek: adresa sídla zadavatele (Městský úřad Brumov-Bylnice)

Detail

22.07.2020

VCHOD DO MUZEA Z UL. KLOBOUCKÁ BUDE DOČASNĚ UZAVŘEN

Rekonstrukce chodníku u MEZu dočasně uzavřela vchod do muzea

Detail