Obsah

16.07.2018 - 01.08.2018

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Detail Úřední deska

20.07.2018 - 21.07.2018

CYRANO

Světově proslulé divadelní drama v podání pražského spolku Kašpar na spodním nádvoří brumovského hradu

Detail Kalendář akcí

10.07.2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU „Osvětlení tělocvičny ZŠ“

Předmětem zakázky je rekonstrukce osvětlení tělocvičny základní školy v Brumově-Bylnici za účelem zvýšení hodnoty osvětlení a energetické úspory. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci (PD v rozsahu pro provedení stavby – viz Příloha č. 1 výzvy) a soupisu prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 3 – Výkaz výměr).

Detail Zprávy

28.07.2018

PRAVDA

Divadelní komedie v podání slavičínského spolku SemTamFór na spodním nádvoří brumovského hradu

Detail Kalendář akcí

22.06.2018

Výzva pro občany města Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice vydalo stanovisko k oznámení společnosti nabízející posoužení kvality pitné vody a užitkové vody z nechráněných zdrojů u domácností ve v městě Brumov-Bylnice. Viz příloha:

Detail Zprávy

20.06.2018

Ve dnech 21. 6. – 22. 6. 2018 referenti stavebního úřadu nebudou přítomni ve své kanceláři

Případné žádosti a podání je možno předat na podatelně Městského úřadu.

Detail Zprávy

18.06.2018

Výzva k podání nabídky

KD - výměna dřevěné podlahy jeviště

Detail Zprávy

17.05.2018

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

HW a SW vybavení pro regionální datové centrum města Brumov-Bylnice

Detail Zprávy