Obsah

testování

05.03.2021

paní Marie Dittrichová

Zemřela ve středu dne 3.března 2021 ve věku 82 let. Poslední rozloučení se bude konat ve středu dne 10.března 2021 ve 12:00 hod. v chrámu Páně v Brumově-Bylnici. Po mši svaté bude uložena na místním hřbitově.

Detail

05.03.2021

PĚŠKY KRAJINOU NAŠEHO MĚSTA

DDM pořádá soutěž pro děti a rodiče v termínu od 5. března 2021 do 25. dubna 2021

Detail

05.03.2021

Oznámení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce střešního pláště šaten krytého plaveckého bazénu, Brumov-Bylnice“

Detail

04.03.2021

PORUCHA NA VODOVODNÍM ŘADU - ULICE HODŇOV

Přerušení dodávky vody

Detail

Logo

Informace k otevírací době městského úřadu

 S účinností od 15.02.2021 je provoz Městského úřadu Brumov-Bylnice pro veřejnost upraven následovně:

Otevírací doba pro veřejnost:

Pondělí   8:00 – 17:00 hod        

Středa     8:00 – 17:00 hod.                   

Pátek       8:00 – 13:00 hod.

Obědová přestávka: 11:30 – 12:30 hod. (v době obědové přestávky bude zajištěn provoz podatelny pro příjem dokumentů a vyřízení základních záležitostí občanů a firem).

Ve dnech úterý, čtvrtek, bude přístup do budovy městského úřadu umožněn výhradně na základě předchozího telefonického  nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci. 

I nadále doporučujeme občanům upřednostňovat telefonickou nebo e-mailovou komunikaci nebo komunikaci prostřednictvím datové schránky.

Žádáme občany, aby v prostorách městského úřadu dodržovali platné hygienické předpisy.

Kontakty naleznete na www.brumov-bylnice.cz nebo na tel. čísle 577 305 111.

 

Děkujeme všem za pochopení.

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ