Obsah

20.09.2018

O PEJSKOVI A KOČIČCE

Klasická divadelní pohádka pro celou rodinu s příběhy pejska a kočičky v podání brněnského Hravého divadla

Detail Kalendář akcí

17.09.2018

UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON distribuce a.s., upozorňuje občany na přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek dne 27. 9. 2018 v době od 7:30 do 15:00 hod. v bylnické části města. Týká se to vybraných čísel popisných v ulicích Hliníky, Chaloupky, Mýto, Svárov, Široká, Záhumení, 1. května. Blíže viz příloha...

Detail Zprávy

14.09.2018

Informace ředitelky Mateřské školy v Brumově-Bylnici

Informace ředitelky Mateřské školy v Brumově-Bylnici ohledně přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018-2019. Blíže viz příloha.

Detail Zprávy

25.09.2018

Beseda se spisovatelkou Kateřinou Dubskou

..

Detail Kalendář akcí

10.09.2018

Upozornění pro občany města

Upozorňujeme občany z řad pěstitelů ovoce a zemědělských plodin, že s platností od nejbližšího svozového termínu je zakázáno veškerý biologicky rozložitelný odpad ukládat do popelnic určených na směsný komunální odpad. Jedná se zejména o padaná a shnilá jablka, hrušky, shnilou zeleninu a ostatní jádroviny a peckoviny. Tento bioodpad patří do hnědých kontejnerů na bioodpad, rozmístěných na stanovištích kontejnerů ve městě nebo do domovních kompostérů. V případě jejich naplněnosti je možné uložit bioodpad také do objemného kontejneru umístěného v prostorách nádvoří budovy Centrálního zásobování teplem v ul. Družba čp. 1217 v brumovské části města. Tato povinnost odděleného třídění bioodpadu je uložena Obecně závaznou vyhláškou Města Brumov-Bylnice č. 4/2016 - čl. 6 odstavec (1), (2), (3). V případě porušení povinnosti stanovené uvedenou vyhláškou a zjištění biologicky rozložitelného odpadu v popelnici není osádka sběrného vozidla povinna provést výsyp takové popelnice a to do doby odstranění závady.

Detail Zprávy

28.09.2018 - 30.09.2018

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

Třídenní program na náměstí a v městském muzeu na Podzámčí. Pátek 28. 9. - 13.30 hodin - Zábavný program pro děti s Heidi Janků 15.30 hodin - Promenádní koncert dechové hudby Bludověnka Sobota 29. 9. - 9.00 hodin - Farmářský trh s výpěstky a výrobky místních pěstitelů a prodejců s ochutnávkou medů, zvěřinovým gulášem a jinými dobrotami 13.00 hodin - Slavnostní vernisáž v městském muzeu výstavy "90. výročí provozu "Dráhy presidenta Masaryka" a výstavy dřevořezeb pana Jaroslava Lišky. Ochutnávka moravských vín a soutěže pro děti s country kapelou Jen Tak. Během soboty 29. září budou probíhat projížďky historickým motorovým vláčkem z Bylnice do Horní Lidče se zastávkami u zajímavých míst a staveb. Jízdní řád je uveřejněn na plakátech. Neděle 30. září - 14.00 hodin - Hodový koncert s dechovkou Brumovjanka a Fryštácká Javorina.

Detail Kalendář akcí

06.09.2018

POZOR NA SPEKULATIVNÍ VÝKUPY POZEMKŮ POD KRAJSKÝMI SILNICEMI

Ředitelství silnic Zlínského kraje ve svém dopise upozorňuje na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi. Viz blíže příloha

Detail Zprávy