Obsah

participativní rozpočet

18.07.2024

SOUTĚŽ S DDM BRUMOV-BYLNICE - Pohled do historie

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice si při oslavě výročí obce Bylnice připravil pro děti a mládež soutěž - “Pohled do historie”

Detail

13.07.2024

Děkujeme všem zasahujícím hasičům za skvěle odvedenou práci

Od pátečního večera do sobotního poledne zasahují jednotky dobrovolných hasičů z Brumova společně s profesionálními hasiči z Val. Klobouk u spadlých nebo vyvrácených stromů

Detail

01.07.2024

Proběhlo zasedání starostů 7 obcí

Jsme opět blíže k výměně a doplnění všech rozhlasových reproduktorů, včetně povodňových hlásičů.

Detail

28.06.2024

Komentář starosty k aktuálnímu dění na radnici a ve městě

Komentář starosty Brumova-Bylnice JUDr. Jaroslava Vaňka k aktuálnímu dění na radnici a ve městě Brumovu-Bylnici, ale také Svatému Štěpánu a Sidonii.

Detail

27.06.2024

Město ze svého rozpočtu podpoří výstavbu domovních ČOV v neodkanalizovaných částech města

Rada města Brumov-Bylnice schválila "Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na výstavbu domovních čistíren odpadních vod (DČOV)"

Detail

24.06.2024

Máme za sebou další víkend, který se nesl hlavně ve sportovním duchu.

Mundial 2024 – Memoriál Ivo Miči, Triatlon a Valachy Cup. Město tyto akce podpořilo a podpora podobných akcí bude nadále pokračovat.

Detail

24.06.2024

REKONSTRUKCE SILNICE I. TŘÍDY

Ředitelství silnic a dálnic na začátku letních prázdnin zahájí rekonstrukci povrchu vozovky na hlavním průtahu městem Valašské Klobouky, konkrétně v úseku od křižovatky pod Besedou přes ulici Čs. armády až po konec Cyrilometodějské ulice.

Detail

21.06.2024

Zpracování místní energetické koncepce pro naše město

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 7. 2024 v 10:00 hodin.

Detail

27.07.2024

byl

600 let výročí obce Bylnice

Oslava výročí a den obce městské části Bylnice, doprovodný program, bohaté občerstvení, dětský animační program se soutěžemi, kapela Těch 5, program brzy upřesněn

Detail

28.07.2024

byl

600 let výročí obce Bylnice

Oslava výročí a den obce městské části Bylnice, doprovodný program, bohaté občerstvení, dětský animační program se soutěžemi, kapela Těch 5, program brzy upřesněn

Detail

30.07.2024

čiči

Dobrodružství na ostrově Čičidžuma

Divadelní představení pro děti v podání divadla Scéna Zlín

Detail

16.07.2024 - 27.07.2024

Soutěž s DDM Brumov-Bylnice - POHLED DO HISTORIE

Soutěž s DDM Brumov-Bylnice - POHLED DO HISTORIE

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice si při oslavě výročí obce Bylnice připravil pro děti a mládež soutěž - “Pohled do historie” Cílem je podívat se na dobové fotorgafie z místa, kde byly pravděpodobně focené. Fotografie jsou na 14 panelech viz. mapa uprostřed brožury.

Detail

11.07.2024 - 30.08.2024

Prázdninová akce - vyřazené knihy zdarma 1

Prázdninová akce - vyřazené knihy zdarma

Burza vyřazených knih z naučné literatury nebo beletrie všech žánrů, které jsou zdarma k rozebrání.

Detail

Informace k otevírací době městského úřadu

 Otevírací doba pro veřejnost:

Pondělí         8:00 – 17:00 hod                

Středa           8:00 – 17:00 hod.                      

Pátek             8:00 – 13:00 hod.

Obědová přestávka: 11:30 – 12:30 hod. (v době obědové přestávky bude zajištěn provoz podatelny pro příjem dokumentů a vyřízení základních záležitostí občanů a firem).

Ve dnech úterý, čtvrtek, bude přístup do budovy městského úřadu umožněn  na základě předchozího telefonického  nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci. 

Doporučujeme občanům upřednostňovat telefonickou nebo e-mailovou komunikaci nebo komunikaci prostřednictvím datové schránky.

Žádáme občany, aby v prostorách městského úřadu dodržovali platné hygienické předpisy.

Kontakty naleznete na www.brumov-bylnice.cz nebo na tel. čísle 577 305 111.

Děkujeme všem za pochopení.

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ