Obsah

participativní rozpočet

27.05.2024

13. zasedání zastupitelstva Města Brumova-Bylnice

13. zasedání zastupitelstva Města Brumova-Bylnice

Detail

23.05.2024

Upozornění

V posledních dnech byl zaznamenán zvýšený počet podvodných telefonátů, prosíme dbejte opatrnosti.

Detail

21.05.2024

Příspěvky z Fondu regenerace a obnovy MPZ

Už jen do konce května mají vlastníci nemovitostí, které se nachází na území Městské památkové zóny města Brumov-Bylnice, možnost podat žádost o finanční příspěvek na rok 2024.

Detail

20.05.2024

Slavnostní vítání občánků

Přítomným rodičům pogratuloval místostarosta David Ptáček a jménem vedení města popřál všem hlavně hodně zdraví a štěstí. 

Detail

13.05.2024

Pietní akt věnovaný padlým spoluobčanům za 2. sv. války

Spoluobčané obětovali svůj život za naši svobodu. Je naší povinností jim zvláště v tuto dobu vzdát hold.

Detail

10.05.2024

Úspěšná prezentace veřejného třídění odpadu v Brumově-Bylnici za účasti žáků základní školy

Ve čtvrtek dne 09. 05. 2024 dopoledne proběhla v prostorách sběrného dvoru veřejně přístupná akce dotřiďování odpadu z náhodně vybraného kontejneru na směsný komunální odpad.

Detail

02.05.2024

Více jak 5 milionů pro naše město

,,Vyhlášení záměru dotace na jednoho obyvatele,“ která by městu přinesla více jak 5 milionů korun.

Detail

30.04.2024

Pravidelné setkání starostů a místostarostů tzv. Hložecké trojky

Projednávala se problematika odpadového hospodářství, radarového měření, investiční výstavby a dalších činnosti.

Detail

26.04.2024

V neděli 21. dubna proběhl na Ploštině pietní akt k 79. výročí tragické událsti vypálení osady.

Historie nám jasně ukazuje co přináší válka – utrpení, bolest, smutek, smrt.

Detail

20.04.2024

Vedení města blahopřálo panu Ondrouškovi ke 102. narozeninám

Je nejstarším obyvatelem Brumova-Bylnice.

Detail

30.05.2024

Klimatická změna a její vliv na šíření sršně asijské 1

Klimatická změna a její vliv na šíření sršně asijské

Populárně-naučná přednáška docenta Hájka je zaměřena na klimatické změny, které se v současné době dějí po celém světě a dále se bude věnovat sršni asijské, který směřuje do našeho regionu z několika směrů abudou představeny a diskutovány možnosti omezení rozvoje tohoto invazivního hmyzího druhu.

Detail

31.05.2024

Kácení máje FC Brumov

Tradiční akce na hřišti FC Brumov, změna programu vyhrazena, program bude aktualizován

Detail

31.05.2024

Kácení máje v Sidonii

Kácení máje v Sidonii nad zbrojnicí

Detail

01.06.2024

brum

BRUMEET VOL.2

Setkání fanoušků autotuningu na náměstí

Detail

01.06.2024

Kácení máje Sv.Štěpán

OV zve na kácení máje na Rafandově, čas je oreintační a bude upřesněn

Detail

Informace k otevírací době městského úřadu

 Otevírací doba pro veřejnost:

Pondělí         8:00 – 17:00 hod                

Středa           8:00 – 17:00 hod.                      

Pátek             8:00 – 13:00 hod.

Obědová přestávka: 11:30 – 12:30 hod. (v době obědové přestávky bude zajištěn provoz podatelny pro příjem dokumentů a vyřízení základních záležitostí občanů a firem).

Ve dnech úterý, čtvrtek, bude přístup do budovy městského úřadu umožněn  na základě předchozího telefonického  nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci. 

Doporučujeme občanům upřednostňovat telefonickou nebo e-mailovou komunikaci nebo komunikaci prostřednictvím datové schránky.

Žádáme občany, aby v prostorách městského úřadu dodržovali platné hygienické předpisy.

Kontakty naleznete na www.brumov-bylnice.cz nebo na tel. čísle 577 305 111.

Děkujeme všem za pochopení.

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ