Obsah

OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ NA NEPŘÍPUSTNOST UKLÁDAT SEPAROVATELNÉ I JINÉ ODPADY MIMO VYHRAZENÁ MÍSTA

Typ: ostatní
Udržujme si ve městě pořádek.

Město Brumov-Bylnice bohužel v poslední době zaznamenalo zvýšený výskyt odpadů umístěných i vedle kontejnerů u některých kontejnerových hnízd, která jsou takto zatížena a stávají se zdrojem nepořádku a zápachu.

Je důležité si uvědomit, že Město Brumov-Bylnice nezodpovídá za odpady umístěné mimo vyhrazená místa (tj. mimo úložný prostor popelnic, kontejnerů, mimo sběrný dvůr a mimo řízenou skládku). Zodpovědnost za znečišťování veřejných prostranství (umístění odpadu mimo vyhrazené místo), je prvotně na původcích odpadů.

V případě mimořádného vzniku většího množství odpadů nebo přeplnění kontejnerů na separovatelný odpad je nutné, aby občané i smluvní partneři města ukládali své odpady do prostor sběrného dvoru, který je pro tento účel zřízen a neznečišťovali veřejná prostranství u kontejnerových hnízd.

V rámci zachování a zlepšení veřejného pořádku bude město i nadále vyžadovat součinnost se strážníky městské policie. Žádáme i veřejnost o podporu, aby poukázala na ty občany nebo právnické osoby, kteří takto znečišťují veřejné prostranství.

V případě zjištění původců znečištění, kteří odkládají odpad mimo úložný prostor kontejnerů, budou tyto případy řešeny strážníky městské policie formou blokové pokuty. V případě zjištění znečištění veřejných prostranství velkého rozsahu, bude záležitost řešena ve správním řízení.  

Víme, že převážná většina našich spoluobčanů zodpovědně třídí a udržuje pořádek, za což jim tímto děkujeme.


Vytvořeno: 22. 7. 2022
Poslední aktualizace: 22. 6. 2023 8:21
Autor: Správce Webu