Obsah

ROZKVETLÉ MĚSTO 2022

Typ: ostatní
Pochvalte se svou květinovou výzdobou a přihlaste se do soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO 2022

Komise životního prostředí při Radě města Brumov-Bylnice oznamuje všem zájemcům o účast v již tradičním XIX. ročníku soutěže „Rozkvetlé město“, že písemné přihlášky do této soutěže mohou zaslat nebo odevzdat nejpozději do čtvrtku 30. 06. 2022.

Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:

a)    květinová výzdoba oken a výsadby v předzahrádkách na balkonech a terasách rodinných
a bytových domů,

b)    zahradní, květinová a výsadbová úprava vstupních prostorů firem, prodejen a budov,
ve kterých sídlí podnikatelské subjekty a organizační složky působící na území města,

c)     nově mohou také fotoamatéři zaslat svou fotografii květinové výsadby či předzahrádky, kterou považují ve městě za nejhezčí. Majitel takové výsadby bude prostřednictvím pracovníků komise následně osloven, zda má zájem, aby jeho výsadba byla zveřejněna nebo zůstala v anonymitě. Adresa, na kterou mohou fotoamatéři zasílat své snímky v elektronické podobě (podporované formáty jpg, pdf apod.) je: radnice@brumov-bylnice.cz Podmínkou je, že v případě zaslání digitální fotografie sdělí její autor kontakt na svou osobu. Hodnotící komise tak snáze zjistí, ve které lokalitě byl snímek pořízen.

 

Na přihlašovacím listu zájemci o účast v soutěži uvedou svoje jméno, příjmení, datum narození a přesnou adresu objektu, u kterého jsou realizovány výsadby. Zájemci z řad podnikatelských subjektů a organizačních složek ve městě uvedou do přihlášky název subjektu dle živnostenského rejstříku, IČ a rovněž přesnou adresu objektu, u kterého jsou umístěny výsadby.

Formuláře přihlašovacích listů jsou k dispozici v provozní dobu na podatelně budovy Městského úřadu v Brumově-Bylnici nebo v kanceláři č. 233 správního odboru. Do soutěže budou přijaty pouze řádně vyplněné a podepsané přihlášky.

Vyplněné přihlášky lze také zaslat poštou na adresu: Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1, nebo je odevzdat přímo do schránky určené pro připomínky občanů umístěné na stěně v přízemí budovy radnice.

Vyhodnocení soutěže budou provádět členové komise životního prostředí, kteří návrh pořadí účastníků soutěže předají Radě města Brumov-Bylnice ke konečnému schválení.

Výsledky soutěže budou zveřejněny, a vítězové vyhlášených kategorií oceněni.

 

Komise životního prostředí při RM Brumov-Bylnice

Přihlášky zde: přihlašovací list - Rozkvetlé město 2022

 

sadba u ZŠ


Příloha

Vytvořeno: 20. 6. 2022
Poslední aktualizace: 20. 6. 2022 14:25
Autor: Mgr. Hana Schnarr