Obsah

ZA CHVÍLI SE OTEVŘOU VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Typ: ostatní
VOLBY Volba prezidenta ČR - 2. kolo

VOLBY

Druhé kolo prezidentské volby proběhne 27. a 28. ledna 2023.

Otevírací doba volebních místností je:
  pátek 27. ledna: 14:00-22:00 h
sobota 28. ledna: 08:00-14:00 h
HLASOVACÍ LÍSTKY pro 2. kolo prezidentské volby

Na rozdíl od prvního kola už voliči nedostanou hlasovací lístky až domů.  Hlasovací lístky pro 2. kolo prezidentské volby 2023 tak lidé dostanou až ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta jsou vytištěny s označením „druhé kolo volby prezidenta“.

NEZAPOMEŇTE, ŽE BUDETE MUSET PROKÁZAT SVOJI TOTOŽNOST A STÁTNÍ OBČANSTVÍ!

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

MOŽNOST HLASOVAT VE VOLBÁCH DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Požadavek může nahlásit volič, příp. zástupce voliče na tel. v konkrétní volební místnosti, pod kterou volič spadá. 

 
Upozorňujeme, že se změnila místnost v okrsku č. 2! 
Volba prezidenta ČR se uskuteční v městské turistické ubytovně (dříve v kulturním domě)!

 

Volební místnosti:

OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE Č. 1Městské muzeum a informační středisko - tel.: 577 330 138

OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE Č. 2Městská turistická ubytovna - tel.: 605 979 236

OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE Č. 3zasedací místnost SDH Bylnice - tel.: 605 988 226

OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE Č. 4Svatý Štěpán - kulturní dům, Svatý Štěpán - tel.: 736 768 145

OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE Č. 5Sidonie společenská místnost bývalé mateřské školy - tel.: 737 642 471


Vytvořeno: 27. 1. 2023
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Mgr. Hana Schnarr