Obsah

Kontakty

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Brumov-Bylnice

Zobrazení podle abecedy

Osoba Role v org. struktuře Kontaktní spojení
Pinďák Zdeněk, Ing. Komise životního prostředí - člen
Poláčková Marcela Osadní výbor Sidonie - člen
Poláčková Marcela Sbor pro občanské záležitosti - člen
Polách Tomáš
H. Synkové 942, Brumov-Bylnice
Zastupitelstvo města - člen zastupitelstva
Komise bezpečnostní a dopravní - člen
Ptáček David, Ing.
H. Synkové 942, Brumov-Bylnice
Zastupitelstvo města - místostarosta města
Rada města - místostarosta města
Městský úřad - místostarosta města
Město Brumov-Bylnice - místostarosta města

Telefon: 577 305 148

Mobil: 720 831 231

E-mail: mistostarosta@brumov-bylnice.cz

Ptáček Josef Komise majetková - člen