Obsah

Čeněk Kramoliš, spisovatel, pedagog a vlastivědný pracovník

 * 7. prosince1862 Rožnov pod Radhoštěm, + 16. června 1949 Brno

Čeněk Kramoliš

Narodil se v rodině řezníka Jana Kramoliše, obecnou školu vychodil v Rožnově pod Radhoštěm, poté vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a v letech 1878 - 1882 učitelský ústav v Příboře. Od roku 1882 do roku 1886 působil jako učitel v Krásensku, pak v letech 1886 - 1889 v Marefích u Bučovic, od roku 1889 do roku 1895 jako nadučitel v Kloboučkách u Bučovic. V roce 1905 se stal odborným učitelem na měšťanské škole ve Vyškově a v roce 1908 přešel do Hranic na Moravě, kde působil ve funkci okresního školního inspektora a  od roku 1911 současně také jako ředitel dívčí měšťanské školy, tuto funkci zastával až do svého odchodu na odpočinek. V roce 1935 se pro svůj zhoršující zdravotní stav přestěhoval ke své dceři Miladě do Brna, kde také zpracovává své bohaté záznamy a studijní zkušenosti. Na jeho sběratelskou a kronikářskou činnost měl velký vliv jeho předek Josef Lucian Ondřej Kramoliš, slavný rožnovský kronikář a sběratel lidových pohádek.  V roce 1938 při poslechu zpráv o mnichovské kapitulaci částečně ohluchl a oslepl, ale ani tento handicap ho neodradil od jeho práce. Redigoval několik regionálních almanachů, např. Almanach Valašského roku a napsal řadu odborných studií vlastivědných a národopisných, které publikoval časopisech Historické rozhledy, Selský archiv, Selské listy, Šťastný obzor, Náš domov, Neděle, Niva, Obzor a další. V roce 1946 se spolu s Františkem Moravčíkem a Vlastou Fialovou zasloužil o založení Valašského krúžku v Brně. Jeho romány Strážcové hor, Rychtář Šoman a Hraničářští hrdinové se odehrávají v okolí Valašských Klobouk, Brumovska a Slavičínska. Je pohřben v Rožnově pod Radhoštěm a jeho jméno nese jedna z ulic města.

Dílo:

Bratři Doliňáci (1894)

Sbírka předpisů, rad a poučení (1895)

Tři valašské povídky (1897)

Obrázky z Valašska (1898)

Bučovský okres (1900)

Sbírka přísloví a pořekadel (1900)

Z potulného života (1900)

Sbírka přísloví, pořekadel a hospodářských průpovědí (1900)

Povídky o hoře Svatoklimentské (1901)

Z našeho venkova (1903)

Z manželského ráje (1903)

Vyzráli na pána a jiné povídky (1904)

Strážcové hor (1905)

Rožnovský okres (1907)

Drobty z Valašska (1908)

Příručka pro učitele místní a c.k. okresní školní rady (1911)

Ve stínu bitvy u Slavkova (1911)

Z kroniky města Rožnova pod Radhoštěm (1920)

Ze zašlých dob na Valašsku (1920)

Čtyři páni (1926)

Moravská babička (1926)

Válečné vzpomínky školního inspektora (1927)

Almanach krajinské výstavy v Hranicích (1927)

Písničkář Jurka (1927)

Laskavec a rváč (1927)

Židovka Hilda (1927)

Gardisté (1927)

Šli bez župice (1928)

Zábabonky (1929)

Valašská vojna (1929)

Na tvrdé roli (1930)

Za bouře a blesků (1931)

Utrpení Páně a naše doba (1932)

Vězením a vyhnanstvím (1932)

Život na horách (1932)  

Bratři Doliňáci a poustevníci u Hranic (1934)

Soumrak (1934)

Mládí v horách a stráních (1934)

Rychtář Šoman (1935)

Na Klimentku (1935)

Oživení mrtvých (1936)

Za cizí hříchy (1936)

Hraničářští hrdinové (1937)

Panno Maria (1939)

Javornické hody (1944)

Za přelomu (1945)

Dvě královny vdovy (1946)

Dva dějepisné čtyřlístky (1947)

Z pěti století (1947)

Vzpomínky z učitelského a spisovatelského života (1948)