Obsah

Městská knihovna v Brumově-Bylnici poskytuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a městem Brumov-Bylnice regionální knihovnické služby (metodickou a konzultační činnosti, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup, zpracování a vyřazování  knih, aktualizace webových stránek, ...)  knihovnám regionu:                

Místní knihovna v Návojné
Návojná 101, 763 32 Nedašov (budova obecního úřadu)
Půjčovní doba: středa 14.30 - 17.00, sobota 13.00 - 15.00
Knihovnice: Dana Macharová, Blanka Šánková
email: knihovna.navojna@seznam.cz
webové stránky
on-line katalog
   
budova obecního úřadu knihovna Návojná
knihovna Návojná knihovna Návojná

           

Místní knihovna Nedašov
Nedašov 294, 763 32 Nedašov (budova základní školy)
Půjčovní doba: úterý 10.00 - 17.00
Knihovnice: Marta Nováková
email: knihovnanedasov@seznam.cz
webové stránky
on-line katalog
 
budova základní školy knihovna Nedašov
knihovna Nedašov knihovna

     

Místní knihovna Nedašova Lhota
Nedašova Lhota 84, 763 32 Nedašov (budova mateřské školy)
Půjčovní doba: pondělí 12.00 - 15.00, čtvrtek 16.00 - 18.00
Knihovnice: Jana Trochtová
email: knihovnaNed.Lhota@seznam.cz
webové stránky
on-line katalog
 
budova mateřské školy knihovna Nedašova Lhota
knihovna Nedašova Lhota knihovna Nedašova Lhota

                                                                                                                               

stská knihovna v Brumově-Bylnici poskytuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Brumov-Bylnice regionální knihovnické služby (metodickou a konzulační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih atd.) knihovnám v Návojné, Nedašově a Nedašově Lhotě. 

Více zde: https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz/region/
Městská knihovna v Brumově-Bylnici poskytuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Brumov-Bylnice regionální knihovnické služby (metodickou a konzulační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih atd.) knihovnám v Návojné, Nedašově a Nedašově Lhotě. 

Více zde: https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz/region/
Městská knihovna v Brumově-Bylnici poskytuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Brumov-Bylnice regionální knihovnické služby (metodickou a konzulační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih atd.) knihovnám v Návojné, Nedašově a Nedašově Lhotě. 

Více zde: https://knihovna-brumov-bylnice.webnode.cz/region/