Obsah

REZERVACE A PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU

Přilehlé prostory sálu jsou využívány rovněž komerčně a to k pronájmům na pořádání kulturních a společenských akcí. 
Kulturní dům je možno taktéž využívat (pronajmout si) na rodinné akce. Dále na pronájmy prodejních akcí jednorázového charakteru, ale taktéž k pronájmům dlouhodobým.

Pro bližší informace nás kontaktujte:

mob. 608 33 73 23