Obsah

REZERVACE A PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU

Přilehlé prostory sálu jsou využívány rovněž komerčně a to k pronájmům na pořádání kulturních a společenských akcí. 
Kulturní dům je možno taktéž využívat (pronajmout si) na rodinné akce. Dále na pronájmy prodejních akcí jednorázového charakteru, ale taktéž k pronájmům dlouhodobým.

 

ZMĚNA CENÍKU PRONÁJMU KULTURNÍHO DOMU OD 15.1.2024 (dle rozhodnutí rady města) 

Krátkodobý pronájem KD:

Pronájem kavárna - oslava:

do 30 osob         1.600,00Kč

do 50 osob         2.000,00Kč

Pronájem vestibul - oslava:

do 50 osob         2.300,00Kč

do 80 osob         3.200,00Kč

nad 80 osob       4.000,00Kč

Pronájem sál+kavárna+vestibul:

oslava do 150 osob          7.000,00Kč

oslava nad 150 osob        8.000,00Kč

Pronájem KD – Ples, akce pro veřejnost - sál+kavárna+vestibul+bufet+technik:

do 350 osob      9.000,00Kč

nad 350 osob    10.000,00Kč

+ požární dozor (hasič) - 120,00Kč/h - dle počtu hodin v provozní knize

Pronájem KD - svatba - sál+kavárna+vestibul+bufet:

svatba do 350 osob      9.000,00Kč

svatba nad 350 osob    10.000,00Kč

Hodinový pronájem:

Sál                          750,00Kč

Kavárna               400,00Kč

Vestibul               400,00Kč

Pronájem - komerční prodej:

Sál                       3700,00Kč

Vestibul               2500,00Kč

Vestibul bez úprav - celodenní          850,00Kč

Vestibul bez úprav - půldenní           600,00Kč

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

Více informací k pronájmům a rezervacím KD:

mob.608 33 73 23

email: kulturnidum@brumov-bylnice.cz