Obsah

Architekt

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice
Konzultační hodiny 1. pololetí 2024
10.01. 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
25.01. 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
07.02. 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
22.02. 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
06.03. 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
21.03. 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
03.04. 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
18.04. 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
06.05. 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
23.05. 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
05.06. 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
20.06. 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00

 

Architekt města Brumov-Bylnice zabezpečuje provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektonického a stavebně technického poradenství pro:
 • Orgány Města Brumov-Bylnice:
 • Výbory zřízené zastupitelstvem města
 • Komise zřízené radou města
 • Odbory, jejichž činnost se dotýká urbanismu a architektury
 • Životního prostředí
 • Památkové péče apod.
 • Občany města.
Jedná se zejména o činnosti v oblastech:
 • Urbanisticko-architektonického rozvoje města.
 • Tvorby veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře.
 • Řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) v městské památkové zóně a staveb (rekonstrukcí a novostaveb) v exponovaných nebo významných místech města.
 • Péče o historické dědictví města formou spolupráce s památkářem.
 • Předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko-architektonické úpravy a opatření ve městě.
 • Zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města.
 • Spolupráce na přípravné a projektové dokumentaci na stavby, pořizované z prostředků města.
 • Zpracování zadávacích podmínek pro pořizování ÚPD.
 • Účast ve výběrových komisích.
 • Účast při veřejných projednání projektů.
 • Komunikace s veřejností.
 • Organizace architektonických a urbanistických soutěží.
 • Zpracování různých neformálních koncepčních dokumentů, návrhů a studií rozvoje.
 • Koordinování investičních akcí s hledisky architektonicko-urbanistických podmínek.
 • Usměrňování soukromých investičních záměrů z hlediska jejich potenciálního vlivu na urbanisticko-architektonický rozvoj města.
 • • Koordinace a pomoc při zpracování strategických plánů města.
 • • Iniciování, vytváření a implementace vizí města.
   

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Zámečník Petr, Ing. arch. architekt  603 709 611