Obsah

Archiv OZV a nařízení

Pok 2021

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Rok 2020

OZV č. 1/2020, kterou se mění OZV č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďvání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice

OZV č. 3/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov-Bylnice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2019

Rok 2019

OZV č. 1/2019, kterou se mění OZV č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakĺádání se stavebním odpadem na území města Brumov-Bylnice, ve znění OZV č. 4/2016

OZV č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice

Rok 2017

OZV č. 2/2017, o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice

Rok 2016

OZV č. 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov-Bylnice

Rok 2015

OZV č. 1/2015 - Nařízení města č. 1-2015, kterým se vydává tržní řád

OZV č. 3/2015  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice

OZV č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov - Bylnice

OZV č. 4/2015  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov - Bylnice, ve znění OZV č. 4/2016, 1/2019 a 3/2020 (úplné znění)

OZV č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice

Rok 2014

OZV č.1/2014 , kterou se mění OZV č. 5/2012 o místním poplatku za komunální odpad

Rok 2013

Nařízení města č. 1/2013, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

OZV č. 2.2013, kterou se mění OZV č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice

Nařízení č. 2/2013, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Rok 2012

Nařízení města 2/2012

OZV č. 4/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

OZV č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice

 

Rok 2011

OZV č. 1/2011

Rok 2010

OZV č. 1/2010

OZV č. 4/2010

Rok 2009

Nařízení č. 3/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob, lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Příloha

Rok 2008

Nařízení města 1/2008, kterým se mění nařízení města Brumov-Bylnice č. 5/2007, kterým se vydává plán zimní údržby místních komunikací včetně chodníků v Brumově-Bylnici

OZV č. 2/2008

OZV č. 4/2008

OZV č. 6/2008 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Rok 2007

Nařízení města č. 5/2007, kterým se vydává plán zimní údržby místních komunikací včetně chodníků v Brumově-Bylnici

OZV č. 7/2007  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov - Bylnice

OZV č. 8/2007 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov- Bylnice

OZV č. 1/2007 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BRUMOV - BYLNICE

Rok 2006

OZV č. 1/2006 O závazných částech změny č. 5 Územního plánu města Brumov-Bylnice

Nařízení č. 6/2007, kterým se stanovují úseky místních komunikací na území města Brumov-Bylnice, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rok 2005

OZV č. 4/2005 O závazných částech změny č. 4 Územního plánu města Brumov-Bylnice

OZV č. 5/2005, kkterým se vydává tržní řád

Nařízení města 6/2005, kterým se vydává "Plán zimní údržby místních komunikací v Brumově-Bylnici na období roku 2005-2006

OZV č, 7/2005 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice

OZV č. 3/2005 o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města Brumov-Bylnice

Rok 2004

OZV č. 2/2004 O závazných částech změny č. 2 Územního plánu města Brumov-Bylnice

OZV č. 3/2004 Požární řád města Brumov-Bylnice

OZV č. 4/2004. kterou se mění a doplňuje OZV č. 7/2003, o místnách poplatcích

OZV č. 5/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

OZV č. 6/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brumov-Bylnice

OZV č. 6/2004 dodatek č,1 k Příloze č. 4 k OZV č. 6/2004

OZV č. 7/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2003, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města

OZV č. 8/2004 O závazných částech změny č. 3 Územního plánu města Brumov-Bylnice, m.č. Sidonie, Svatý Štěpán

Rok 2003

OZV č. 7/2003 o místních poplatcích

OZV č. 8/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města

OZV č. 4/2003 kterpu se vydává řád veřejného pohřebiště

Rok 2002

OZV č. 2/2002 O závazných částech změny č. 1 Územního plánu města

Rok 1999

OZV č. 6/1999 O závazných částech územního plánu města Brumov-Bylnice, místní část Sidonie

OZV č. 7/1999 O závazných částech územního plánu města Brumov-Bylnice, místní část Svatý Štěpán

OZV č. 8/1999 O závazných částech územního plánu města Brumov-Bylnice

Rok 1995

OZV č. 1/1995 o dani z nemovitosti