Obsah

Asanace objektu RD čp. 920, Brumov-Bylnice


publicita projektu


Projekt spočíval v demolici nevyužívaného objektu rodinného domu na náměstí H. Synkové., který byl ve špatném technickém stavu a neobydlený. 

Dům byl situovaný v centru městské památkové zóny.  Účelem projektu byla revitalizace tohoto území. Následné využití spočívá v novostavbě objektu městského informačního centra. Záměr je součástí platného Programu rozvoje města.

Původní stav (před realizací): 

před realizacípůvodní stav

Průběh realizace:

06/2022         vydáno rozhodnutí odstranění stavby

07/2022         podaná žádost o dotaci z Podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (MMR ČR)

03/2023         vydaná Registrace akce

05/2023         vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

07 - 10/2023  provádění demoličních prací

12/2023         žádost o proplacení dotace


V průběhu prací: 

průběh demoliceprůběh demolice

 

Odbor investic