Obsah

Asanace RD čp. 34 a RD čp. 851, Brumov-Bylnice

Projekt „Asanace RD čp. 34 a RD čp. 851, Brumov-Bylnice“

(ident. č. 117D081000403) byl realizován s podporou Ministerstva pro místní rozvoj 

 

Logo MMR

 

V rámci tohoto projektu došlo k demolici dvou objektů v Brumově-Bylnici za účelem revitalizace dotčeného území na veřejný prostor.  Na místě objektu rodinného domu čp. 34 v bylnické části města bude možné vybudovat parkoviště. Na místě rodinného domu čp. 851 v brumovské části města, který se nacházel u přístupové komunikace k hradu Brumov, vznikne turistické odpočívadlo se zázemím pro turisty, cykloturisty, návštěvníky hradu. 

 

 

Přehled financování

Celkové výdaje:                                                     957 127 Kč

Přijatá dotace (MMR):                                           574 276 Kč

Vlastní zdroje žadatele (Město Brumov-Bylnice): 382 851 Kč

Odbor investic a majetku města