Obsah

ČS info government centrum

ČS info government centrum

ČS info government centrum

 

barevny_banner_publicita

 


Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků EU a Programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR.

 

Společný projekt Obce Horné Srnie a Města Brumov-Bylnice "ČS info government centrum" si klade za cíl zlepšení přeshraniční integrace těchto sousedních sídel prostřednictvím rozvoje informačních a komunikačních technologií.

Oba partneři spolu sousedí a vztahy mezi jejich obyvateli byly vždy velmi intenzivní. Po roce 1993 obě sídla rozdělila státní hranice. Vztahy se postupně po vstupu obou krajin do EU a hlavně do společného Schengenského prostoru normalizují. Ale různá legislativa, geograficky náročný terén ale i různé negativní společenské jevy spojené s hranicí působí neustále obyvatelům těchto obcí nemalé problémy. Jedním z hlavních problémů je velká rozptýlenost obyvatel obou obcí právě v okolí hranice (vzdálenost částí od Horného Srní i Brumova-Bylnice). Záměrem tohoto projektu je přiblížit občanům informace, zlepšit jejich kontakt s veřejnou správou a posílit jejich využívání informačních a komunikačních technologií bez ohledu na vzdálenost od center domovských obcí, resp. bez ohledu na skutečnost, na jaké straně hranice se nachází.

V rámci projektu byla realizována internetová konektivita pomocí wifi řešení v lokalitě v blízkosti státní hranice, byl zprovozněný info boxy s 24 hodinovým přístupem na internet. Byly vytvořeny internetové stránky projektu (tyto stránky jsou nastaveny jako domovské na infoboxech - v ČR je to http://www.csinfo.cz a v SR je to stránka http://www.csinfo.sk. Součástí stránek je také webová aplikace pro prezentaci výstupů kamerového systému. Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Brumově-Bylnici byla také zprovozněna kamera a videokonference pro vzájemnou komunikaci obou samospráv.

 

Odkazy na internetové stránky projektu:

www.csinfo.cz

www.csinfo.sk

 

Fotodokumentace:

Vytvořeno: 25. 4. 2013
Poslední aktualizace: 25. 4. 2013 12:38
Autor: