Obsah

logo

    

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh

     Projektová dokumentace

 

Tento projekt na zpracování projektové dokumentace je spolufinancovaný z prostředků EU a Programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR.

 

Zúčastnění partneři: 

 

  • Město Valašské Klobouky,
  • Sdružení obcí Hornolidečska,
  • obec Poteč,
  • město Brumov-Bylnice
  • obec Horné Srnie.

 

Hlavním cílem projektu je společná příprava partnerů za účelem zpracování projektových dokumentací zaměřených na realizaci páteřní cyklostezky propojující linii řek Bečva – Vlára – Váh. Účelem projektu je hlavně zvýšení atraktivity území pro rozvoj turismu a zabezpečení lepšího přeshraničního propojení obyvatelstva na obou stranách hranice, usnadnění možnosti dojížďky do zaměstnání, do školy, podpora zdravého životního stylu a bezmotorové dopravy.

 

mapa1

 

 Na území města Brumov-Bylnice jsou řešeny dva úseky cyklostezky a to:

 

Úsek Valašské Klobouky – Brumov

mapa2

 

Úsek Bylnice – Sidonie, st. hranice ČR/SR

 

mapa3

Cyklostezka