Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Brumov-Bylnice, I. etapa

 

Logo ROP Střední Morava

 

Tato část cyklostezky byla financovaná Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední  Morava (projekt reg. č. CZ.1.12/1.3.00/31.01494).

V této etapě byla vybudovaná cyklostezka kolem Brumovky v katastrálním území Bylnice od silničního mostu na silnici II/495 k přemostění přes tok Brumovky u sportovního a rekreačního areálu. Byla vybudovaná stezka pro pěší a cyklisty, lávka přes Bylničku, přeložka VN, opěrná zeď, terénní úpravy a dopravní značení.

Realizace stavebních prací probíhala od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013. Dodavatel:  TM Stav spol. s r.o.

Celkové investiční náklady činily 9 113 678 Kč. Způsobilé výdaje projektu (celkem 8 538 773,98 Kč) byly hrazeny z 85% dotací (ta byla přijata v letech 2013 – 2015 v celkové výši  7 247 841,83 Kč).

 

BeVlaVa, úsek BB, I. etapa                        cyklostezkaBeVlaVa, úsek BB, I. etapa

I tuto část cyklostezky najdete v aplikaci GObec - https://www.gobec.cz/brumov-bylnice/ - ve vrstvě Turistické cyklotrasy.