Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Brumov-Bylnice, II. etapa

BeVlaVa

Tento úsek trasy je vedený od napojení na samostatně řešené úseky u soutoku Vláry a Brumovky – směr Štítná nad Vláří a Slovensko přes novou lávku přes Vláru, podél Bylničky v trase podjezdem pod železničním mostem po napojení na MK Pilařská . Délka řešené stezky pro pěší a cyklisty je 758 m (včetně lávky). Přemostění Vláry je řešeno lávkou s ocelovou konstrukcí, osazenou na betonových základech. Délka přemostění je téměř 37 m.

Realizace stavebních prací probíhá od prosince 2015 a podle uzavřené smlouvy o dílo s firmou TM Stav, spol. s r. o., byl termín jejich dokončení 30. 6. 2016.

Dne 29.6.2016 proběhlo předání a převzetí díla. 

Na tento úsek byla uzavřena  smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební náklady ve výši  8,915 mil. Kč  - z toho uznatelné náklady (8,360 mil. Kč) byly z téměř 85% hrazeny z dotace (přijatá dotace činila necelých 7,103 mil. Kč). 

SFDI logo


cyklostezka úsek k bylnické pile

cyklostezka lávka za bylnickou pilou

Dne 29. 6. 2016 proběhlo předání a převzetí dokončené stavby.