Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Sv. Štěpán - Sidonie

 

Tento úsek řeší vybudování cyklostezky v celkové délce 1,9 km. Začíná na stávající příjezdové komunikaci k ČOV Sv.  Štěpán  (u bývalého statku), u vodárny se lávkou dostáváme přes Vláru a pokračuje podél silnice I/57 a kopíruje ji až k železničnímu přejezdu; tady pokračuje podél železniční trati a za pomoci opěrné zdi překonává zúžení mezi tratí a tokem a končí napojením na stávající MK za železnicí stanicí Vlárský průsmyk.

Výřez z celkové situace

legenda k situačnímu výkresu

BeVlaVa Sv.Štěpán - Sidonie

Již delší dobu se připravují podklady pro územní řízení (nepodařilo se dosud ale stále zajistit souhlasy všech vlastníků dotčených nemovitostí). 

Vzhledem k výše uvedenému byl tento úsek rozdělený na dvě části.

Úsek od železničního přejezdu za Svatým Štěpánem k místní komunikaci za dráhou v Sidonii - celková délka: 795 m

Situace úseku od přejezdu na Vláru

začátek úsekuúsek končí napojením na stávající MK na Vláři

Průběh realizace:

  • 05/2019        vydáno územní rozhodnutí (v červnu 2019 nabylo právní moci)
  • 09/2020        podaná žádost o stavební povolení
  • 02/2021        vydáno stavební povolení (veřejná vyhláška) 
  • 03/2021        nabytí právní moci stavebního povolení
  • 03/2022        podepsaná smlouva se zhotovitelem
  • 2022-2023    realizace stavby 

 

Realizace tohoto úseku je spolufinancovaná Evropskou unií.

 

Nevstupovat na staveniště

 

Na spolufinancování projektu reg. č.  RP02-21DT5/005 "PD Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Svatý Štěpán - Sidonie (státní hranice ČR/SR)"  se podílí i Zlínský kraj (dotace ve výši 251 000 Kč, tj. 39,96% nákladů projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační PD). 

 

Logo ZK

 

 

 

 

 

Odbor investic a majetku města, 07/2023