Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Sv. Štěpán - Sidonie

logo bevlava

Tento úsek řeší vybudování cyklostezky v celkové délce 1,9 km. Začíná na stávající příjezdové komunikaci k ČOV Sv.  Štěpán  (u bývalého statku), u vodárny se lávkou dostáváme přes Vláru a pokračuje podél silnice I/57 a kopíruje ji až k železničnímu přejezdu; tady pokračuje podél železniční trati a za pomoci opěrné zdi překonává zúžení mezi tratí a tokem a končí napojením na stávající MK za železnicí stanicí Vlárský průsmyk.

Výřez z celkové situace

legenda k situačnímu výkresu

BeVlaVa Sv.Štěpán - Sidonie

Již delší dobu se připravují podklady pro územní řízení (nepodařilo se dosud ale stále zajistit souhlasy všech vlastníků dotčených nemovitostí). 

Vzhledem k výše uvedenému byl tento úsek rozdělený na dvě části.

Úsek od železničního přejezdu za Svatým Štěpánem k místní komunikaci za dráhou v Sidonii - celková délka: 795 m

Situace úseku od přejezdu na Vláru

začátek úsekuúsek končí napojením na stávající MK na Vláři

Průběh realizace:

  • 05/2019        vydáno územní rozhodnutí (v červnu 2019 nabylo právní moci)
  • 09/2020        podaná žádost o stavební povolení
  • 02/2021        vydáno stavební povolení (veřejná vyhláška) 

V současné době čekáme na nabytí právní moci stavebního povolení, probíhá zpracování realizační projektové dokumentace a hledáme možnosti financování realizace této části cyklotrasy. 

 

Odbor investic a majetku města, 02/2021