Obsah

Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Bylnice - Svatý Štěpán


 

Interreg V-A ČR-SR

"Na bicykli po stopách histórie"

Pod tímto názvem jsme na základě Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A SK - CZ podali společně s Trenčianskym samosprávnym krajom (vedoucí partner projektu) koncem října 2016 žádost o poskytnutí finančního příspěvku. Město je v tomto projektu hlavním přeshraničním partnerem (HCP). 

Rozpočet projektu:

Celkové schválené výdaje projektu:         5 109 782,00 EUR

Celkové výdaje vedoucího partnera:         2 538 892,06 EUR

Celkové výdaje HCP:                                 2 570 889,94 EUR

Spolufinancování ze zdrojů EU:                4 343 314,69 EUR (tj. 85% z celkového rozpočtu projektu)

Ze státního rozpočtu ČR:                          128 544,49 EUR (5% z rozpočtu projektu HCP)

Ze státního rozpočtu SR:                          253 889,20 EUR (10% z rozpočtu projektu VP)   

     

Informace o cyklotrase Nemšová - Trenčín najdete na stránkách vedoucího partnera:

http://www.cyklotrasytsk.sk/hlavna-stranka/cyklotrasy-tsk/cyklotrasa-nemsova-trencin.html?page_id=1548

http://www.cyklotrasytsk.sk/

 

Část projektu realizovaná Městem Brumov-Bylnice je úsek o celkové délce 3,184 km se třemi lávkami. Je navržena stezka se dvěma jízdními pruhy š. 1,25 m. Navazuje na sjezd z mostu 2. etapy, pokračuje k „Hájence“, kde se dostaneme lávkou přes Vláru, pak podél trati pokračujeme a s využitím ještě dvou lávek přes Vláru se napojíme na stávající MK ve Svatém Štěpánu za bývalým závodem Watex.

Realizace stavebních prací (HCP): 2019

Realizace stavebních prací (VP): 2019-2020

 

Z průběhu realizace:

Dokončení dalšího úseku cyklostezky Bečva-Vlára-Váh se blíží

BVV Bylnice -Svatý ŠtěpánBVV Bylnice - Svatý Štěpán 2

Průběh realizace:

10/2016 - vydáno územní rozhodnutí. 

07/2017 - žádost o dotaci byla doporučena ke schválení

08/2017 - 03/2018 - administrace projektu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

04/2018 - příprava výběru zhotovitele

06/2018 - 01/2019  výběr zhotovitele 

01/2019 - podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby

2019 - probíhají stavební práce 

10/2019 - předání a převzetí dokončeného díla

 

Na české straně jsou stavební práce dokončeny v říjnu 2019, u slovenského partnera pokračovaly do května 2020. 

Situace související s epidemiologickými opatřeními na území obou států (České i Slovenské republiky) nedovolovala překročení státní hranice ani sportovní či společenské akce, proto jsme hledali variantní řešení plánovaného slavnostního otevření společného projektu. Nakonec se ale podařilo s jistými omezeními akci realizovat. Video o otevření společného projektu najdete na stránkách Trenčianskeho samosprávneho kraja - https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/po-novej-cyklotrase-sa-za-prvy-mesiac-previezlo-viac-ako-40-tisic-cyklistov.html?page_id=725954

Zdroj: Trenčianska župa

 

Situace dokončeného úseku (od lávky za bylnickou pilou po lávku ve Sv. Štěpánu):

Realizovaný úsek Bylnice-Svatý Štěpán

Konec úseku cyklostezky ve Svatém ŠtěpánuPřed první lávkou u Myslivny

Na dokončení chybějící části cyklostezky k jejímu úplnému propojení stále pokračujeme. Z chybějících propojovacích úseků je realizovaná část ve Sv. Štěpánu (od železničního přejezdu po místní komunikaci na Vláři v Sidonii), kde je nejužší místo mezi řekou Vlárou a železniční dráhou řešeno vedením cyklostezky pomocí vybudované opěrné zdi o celkové délce téměř 60 m. Stavební práce jsou dokončené, do provozu bude uvedena po kolaudaci (v jarních měsících 2024).

Na přípravě realizace zbylých částí propojovacích úseků (ve Sv. Štěpánu a v Sidonii) pracujeme.  

cyklostezka Svatý Štěpán - Sidonie 112023cyklostezka Svatý Štěpán - Sidonie 112023

Odbor investic, 12/2023

 

Propojováním cyklostezky a navazujících tras vzniká oblíbený cíl mnoha cykloturistů. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními v ČR a SR nemůže být využívaná tak, jak bychom si představovali, přesto na obou stranách hranice patří k vyhledávaným atraktivitám v regionu.

Na slovenské straně o využití informují díky instalovaným sčítačům:

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/rebricku-oblubenosti-kraluje-cyklotrasa-popod-skalku.html?page_id=841151 

U střední lávky tohoto úseku cyklostezky na české straně byl také instalovaný sčítač cyklistů.