Obsah

Publicita

 

Obsahem tohoto projektu je doplnění digitálního povodňového plánu města Brumov-Bylnice a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie.

Město Brumov-Bylnice má v současné době k dispozici povodňový plán, který byl zpracován v souladu s metodickým pokynem MŽP, rovněž digitální část povodňového plánu byla aktualizována.

V místní části Svatý Štěpán bylo umístěno 13 kusů bezdrátových hlásičů se 28 kusy reproduktorů a v místní části Sidonie bylo umístěno 17 kusů bezdrátových hlásičů se 38 kusy reproduktorů.

Celý systém splňuje požadavky na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a vyrozumění – nová verbální hlášení (č.j. MV-24666-1/PO-2008). Hlásiče s reproduktory byly umístěny na sloupy veřejného osvětlení a sloupy nízkého napětí, které jsou v majetku E.ON Distribuce, a.s. a města Brumov-Bylnice.

Řídící pracoviště varovného systému je umístěno pro místní část Svatý Štěpán v budově hasičské zbrojnice č.p. 110 a pro místní část Sidonie v budově č.p. 9.

Realizace díla byla dokončena a dílo převzato zadavatelem 11.05.2020.