Obsah

Dostavba MŠ Družba

Za účelem rozšíření kapacity mateřské školy o dvě třídy je připravovaná dostavba (stavební úpravy a přístavba) objektu MŠ v sídlišti Družba. Součástí stavby je jak samotná dostavba vč. propojení se stávající MŠ, tak i související úpravy komunikací, zpevněných ploch a oplocení.  

Situace dostavby mateřské školyZ vizualizace studie dostavby_pohled od zahradyPohled na vstup do přístavby MŠ_vizualizace ze studie

Průběh přípravy a předpokládaný harmonogram:

  • studie
  • projektová dokumentace pro společné řízení + inženýrská činnost                  10/2020 - 12/2020
  • společné řízení                                                                                                  01/2021 - 04/2021
  • výběr zhotovitele stavby                                                                                    04/2021 - 05/2021
  • realizace stavby                                                                                                 06/2021 - 06/2022

Veřejná zakázka na zhotovitele stavby je zveřejněna na profilu zadavatele (https://www.kdv.cz/pza_zakazka.php?ic=00283819&id=4896).

Celková výše předpokládaných výdajů: 23,5 mil. Kč bez DPH (stavební část) + 0,45 mil. Kč bez DPH (gastrotechnologie). 

Odbor investic a majetku města, 04/2021