Obsah

Hřiště v sídlišti Rozkvět

Víceúčelové hřiště v sídlišti Rozkvět

Provozní informace:

Klíče je možné si vyzvednout u správce hřiště - kontakt: 605 739 768 (p. Ungermann)


O projektu: 

V areálu bývalého sportovního hřiště v sídlišti Rozkvět vzniklo nové víceúčelové hřiště (44 x 26 m) a další 2 m široký pás přilehlého obvodového chodníku, na kterém bude zázemí k hřišti (lavičky, koše, ...). Na ploše hřiště je vybudovaný nový sportovní povrch a nové vybavení. Je možné ho využívat i pro volejbal, malou kopanou, nohejbal apod. 

V roce 2015 proběhla realizace I. etapy stavebních prací. Byly provedeny stavební úpravy v areálu stávajícího sportovního hřiště v sídlišti Rozkvět - přípravné práce, vytýčení nového hřiště, základové konstrukce, odvodnění.

Tuto etapu realizovala v období od 9. 11. do 4. 12. 2015 firma ELCOMAT SERVICE, s.r.o., Nedašov, IČ: 02815435.

V roce 2016 pokračovala příprava pro realizaci II. etapy. 

II. etapu stavebních prací provádí na základě výběrového řízení firma SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191.

Termín realizace: 1. 8. 2016 - 15. 9. 2016

V říjnu 2016 bylo hřiště zkolaudováno (SO 01 Sportovní hřiště a SO 02 Osvětlení hřiště).

Celkové investiční náklady činily 4 256 166 Kč.


Následovalo schválení provozního řádu v orgánech města (RM dne 8.11.2016). 

 


Na realizaci projektu jsme žádali i o finanční podporu z Nadace ČEZ v rámci grantového programu Oranžové hřiště. Obdrželi jsme nadační příspěvek ve výši 600 000 Kč v roce 2016.

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ 

Nadace ČEZ logo

http://www.nadacecez.cz

 

Hřiště Rozkvět

Hřiště Rozkvět 2

 

Sportovní akce se slavnostním otevřením hřiště