Obsah

Modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů v Brumově-Bylnici

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005416

logo

Projekt se zaměřuje na modernizaci informačního systému pro správu agend úřadu ve městě Brumov-Bylnice. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity a transparentnosti městského úřadu prostřednictvím zavádění moderních IKT s využitím jejich specifických vlastností. Díky modernizaci stávajícího systému dojde zavedení 4 nových funkcionalit, které přispějí k elektronizaci veřejné správy s cílem zkvalitnit služby poskytované klientům městského úřadu z řad cílových skupin.

Realizací projektu dochází k naplnění 4 následující nových funkcionalit:

  • F1: Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy
  • F2: Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu
  • F3: Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů
  • F4: Elektronické vnitřní procesy

 

Projekt Modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů v Brumově-Bylnici je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 2016–2018