Obsah

Modernizace kuchyně MŠ Družba 

Od června do srpna 2022 probíhaly práce na modernizaci kuchyně mateřské školy. Kompletní úpravou prošla stávající kuchyně, kde proběhly stavební úpravy a bylo instalováno nové vybavení gastroprovozu. Součástí bylo také vybavení dvou výdejen jídla pro nové třídy v přístavbě MŠ. 

 

Odbor investic a majetku města, 08/2022