Obsah

MMR ČR

 

OBNOVA HŘIŠTĚ ZŠ BRUMOV-BYLNICE

 

Sportoviště v sídlišti Družba - tzv. "ovál" - projde obnovou. 

Koncem září 2022 bude zhotoviteli předáno staveniště, aby mohly být zahájené práce na výměně sportovního povrchu atletického oválu a víceúčelového hřiště, které slouží pro výuku tělesné výchovy žáků základní školy. Dokončení rekonstrukce předpokládáme v jarních měsících roku 2023.

Žádost byla doporučena k poskytnutí dotace v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Z celkových výdajů ve výši 7,25 mil. Kč by dotace měla činit bezmála 5 mil. Kč.

Ovál 1Ovál 2

Ovál letecký