Obsah

publicita

Revitalizace extenzivního sadu vychází z jeho vysoké biologické rozmanitosti a hodnoty. Revitalizací došlo k ošetření starých ovocných dřevin, doplnění nových výsadeb ovocných i neovocných dřevin, k zachování a posílení biologické diverzity této lokality.

Některé ovocné dřeviny v sadě byly ponechány v přirozené podobě, jiné byly odborně ošetřeny a budou ještě léta přinášet ovoce, některé byly pokáceny a poskytly tak své kmeny pro vytvoření broukoviště. Došlo také k výsadbě 112 ks nových ovocných stromů, 8 ks neovocných dřevin a k výsadbě keřů.

Pro život hmyzu a živočichů byly vytvořeny 2 broukoviště a kamenná zídka pro plazy.

Sad je volně přístupný všem. Slouží Vám k vycházce do přírody, k odpočinku, rekreaci, k načerpání nových sil a klidu. Abyste se v sadě cítili pohodlně a dobře, na místech se zajímavým výhledem do okolí bylo instalováno 6 ks dřevěných laviček, 2 dřevěné kruhové lavičky a 4 dřevěné lehátka.

Při procházce sadem natrefíte na 13 infosloupků obsahujících text a fotografie na různá zajímavá témata.

Prosíme Vás, abyste při návštěvě sadu dodržovali několik základních pravidel. Dodržování pořádku a nevyhazování odpadků do přírody by mělo být pro každého z nás samozřejmostí.

Sad je také domovem mnoha druhů vzácných rostlin a živočichů. Myslete na to při jeho návštěvě. Chraňme si toto přírodní bohatství, tento krásný kout přírody v našem městě a zachovejme jej i pro naše děti a budoucí generace.

Přejeme Vám příjemný odpočinek v malebném prostředí Bílých Karpat.

 

Realizace díla byla dokončena a dílo převzato zadavatelem 26.06.2020.

V nasledujících třech letech (2021 - 2023) bude probíhat intenzivní následná péče o zrealizované dílo.

VýsadbyFoto 1: Nové výsadby

 

LavičkaFoto 2: Lavička

 

Broukoviště

Foto 3: Broukoviště s infosloupkem

 

ZídkaFoto 4: Kamenná zídka pro plazy