Obsah

OBNOVA SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO

ul. Kloboucká

V roce 2017 jsme žádali o příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (Ministerstvo kultury) na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Kloboucká v brumovské části města. 

Restaurátorské práce provádí MgA. Eva Machalová. 

Socha bude restaurovaná v ateliéru, proto byla odvezena z původního místa (začátkem září 2017), kam se po provedených opravách vrátí zpět. 

I. etapa prací byla ukončena, dokončení restaurování sochy a zpětná instalace bude probíhat v roce 2018. 

Rozhodnutím Ministerstva kultury byl přidělený příspěvek na rok 2017 na obnovu této nemovité kulturní památky ve výši 140 000 Kč. Nevyčerpaná část příspěvku za rok 2017 byla vrácena. 

 

Sv. Jan Nepomucký, ul. Kloboucká

publicita

 

2. etapa - rok 2018

 

Restaurování sochy bylo dokončeno, socha je zpět na svém původním místě. Restaurátorské práce provedla paní MgA. Eva Machalová a byly dokončeny v květnu 2018. 

Rozhodnutí o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 55 000 Kč jsme obdrželi začátkem září 2018. 

 

Sv. Jan Nepomucký Kloboucká

příspěvek MK 2018 publicita

Odbor investic a majetku města, 09/2018