Obsah

Informace o projektu Oboustranný chodník Kloboucká, Brumov-Bylnice

Oboustranný chodník Kloboucká, Brumov-Bylnice

(reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013299)

 

Předmětem projektu je rekonstrukce oboustranného chodníku v ul. Kloboucká podél silnice I/57 v jejím úseku km 5,370 až km 5,550 - tj. od vrátnice areálu bývalého MEZu po most přes Brumovku. 

Situace

Realizace stavebních prací bude zahájena v červnu 2020. 

Stavba zahrnuje rekonstrukci chodníku (zpevněných ploch) a s tím souvisejícím zapravením silnice I/57. Celkové náklady prací činí necelých 1,727 mil. Kč vč. DPH. 

Po dobu realizace budou práce prováděny tak, aby co nejméně omezovaly provoz na silnici i chodníku. Respektujte, prosím, přechodné dopravní značení. 

Děkujeme za pochopení. 

Odbor investic a majetku města, 06/2020