Obsah

banner lesopark

Na realizaci lesoparku bylo v říjnu 2019 požádáno o dotaci ze Státního zemedělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova, operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích.

Jedná se o vytvoření odpočinkové zóny – lesoparku u cyklostezky začínaje od lávky za CZT směrem ke Sportovnímu a rekreačnímu areálu Brumov-Bylnice.

 

Fáze rozpracovanosti projektu:

V březnu 2020 proběhly v místě realizace přípravné práce (kácení a odborné ošetření některých dřevin). Staveniště je připraveno k předání realizační firmě. Realizace díla by měla započat v průbehu dubna 2020.

Předpokládaný termín dokončení: 30.06.2020

 

lesopark

Foto 1: Řešené území

 

Dle charakteru je řešené území rozdělené do tří částí. Je to část A – klidová zóna, část B – aktivní zóna a část C – průchozí zóna.

klidová zónaklidová 2

Foto 2 a 3: část A - klidová zóna

 

aktivní1aktivní 2

Foto 4 a 5: část B - aktivní zóna

 

průchozíprůchozí2Foto 6: část C - Foto 6 a 7: část C - průchozí zóna

 

Vizualizace navrhovaných řešení

viz1viz2

viz3viz4

viz5viz6