Obsah

Odpočinková zóna – lesopark

Cílem projektu bylo pomocí herních prvků a mobiliáře dotvořit prostor lesoparku tak, aby obyvatelé města a návštěvníci mohli v tomto prostoru pobýt a odpočinout si při pozorování přírody. Je příjemnou kulisou běžných procházek či aktivního pohybu po cyklostezce. Použité prvky nabízí aktivní využití pro děti i odpočinek pro dospělé. Samotný lesopark je místem na pomezí parku a lesa s rekreačním potenciálem a využívá přírodních prvků, jako jsou například ponechané klády, které mohou být atraktivní pro lezení nebo také přiznané terénní muldy, které představují pozůstatky dávné kamenice. Tyto prvky je třeba připomenout a vnímat je jako hodnotu místa, která je součástí kompozice a není třeba ji nijak rušit, neboť to, že přetrvává, je nejvyšší hodnotou lesoparku jako takového.

V severní části lesoparku, hned za lavičkou přes Brumovku, vznikl také prostor s grily a posezením, které jsou Vám k dispozici pro setkávání rodin nebo přátel u grilování či opékačce. Instalované grily KEDAR jsou vyrobeny z patinující oceli COR-TEN, takže jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a atmosférické korozi. Koroze, která Vás možná na první pohled vyděsí, patří právě ke speciální vlastnosti materiálu COR-TEN a má konzervační účinky. Barva grilů se bude měnit v čase, nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. Jsou moderní designově a vyspělé technologicky.

Za účelem zajištění bezpečnosti a celoročního využití cyklostezky a lesoparku bylo na úseku mezi brumovským pivovarem a koupalištěm také instalováno nové veřejné osvětlení.

Pokud to bude možné, rádi bychom prostor postupně rozšiřovali o další zajímavé prvky.

Věříme, že lesopark bude pro Vás skutečnou odpočinkovou zónou nabízející cenný relax v přírodě.

Važme si toho, že můžeme mít vybudované i toto nové místo k odpočinku a chovejme se zodpovědně a ohleduplně k instalovaným prvkům tak, aby mohli nám i naším dětem sloužit dlouhá léta.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil strávených v lesoparku.

Infopanel

 

lesopark

Foto 1: Řešené území

 

Dle charakteru je řešené území rozdělené do tří částí. Je to část A – klidová zóna, část B – aktivní zóna a část C – průchozí zóna.

klidová zónaklidová 2

Foto 2 a 3: část A - klidová zóna

 

aktivní1aktivní 2

Foto 4 a 5: část B - aktivní zóna

 

průchozíprůchozí2

Foto 6: část C - Foto 6 a 7: část C - průchozí zóna

 

Vizualizace navrhovaných řešení

viz2viz4

viz5viz6

 

Foto realizace

12

34

56

978 10

1112