Obsah

Oprava hasičské zbrojnice Svatý Štěpán

 

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze dne 7.12.2017 byl podpořený projekt "Oprava hasičské zbrojnice SDH Svatý Štěpán" (ident.č. 129D663001197) z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017, podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic. 

logo

Projektová dokumentace řeší zateplení obvodových zdí objektu, zateplení stropu, odvodnění obvodové zdi a výměnu výplní otvorů (dveří do skladu a garážových vrat). 

Začátkem 02/2018 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

Práce byly zahájeny na konci března 2018 a dokončeny v červenci 2018. 

 

zbrojnice

 

Po realizaci: 

Svatý Štěpán 110 hasičská zbrojnice 2018

Odbor investic a majetku města, 09/2018