Obsah

Ministerstvo kultury ČR

 


OPRAVA HRADU BRUMOV 2020


V roce 2020 pokračují opravy brumovského hradu díky příspěvku z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR. Bude realizovaná další část záchrany nejvíce poškozených partií, tentokrát v horní části hradního areálu.  

Cílem projektu je zabránit dalšímu znehodnocování původního kamenného zdiva hradu a také ochránit návštěvníky před hrozícím nebezpečím v souvislosti s uvolňováním kamenů apod. Poruchy zdiva jsou způsobeny mj. pronikáním atmosférické vlhkosti do konstrukcí zdí a hradeb. Práce spočívají zejména v očištění amorfního zdiva, opravy narušeného líce, kaveren a doplnění původního zdiva, ... 

Změnu poznáte hned na několika různých místech horního hradu (foto před realizací, stav v 05/2020): 

rozpadající se část zdi v prostoru bývalé kuchyně na horním nádvoříbýválá kuchyně na horním nádvoří 

u bývalého bufetuexpoziceexpozice

Při provádění oprav jsou používané tradiční materiály a technologie co nejvíce se přibližující původním technologickým postupům. Na průběh dohlíží orgány státní památkové péče. 

 

Odbor investic a majetku města, 06/2020