Obsah

Ministerstvo kultury ČR

 


OPRAVA HRADU BRUMOV 2020


V roce 2020 pokračují opravy brumovského hradu díky příspěvku z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR. Byla realizovaná další část záchrany nejvíce poškozených partií, tentokrát v horní části hradního areálu.  

Cílem projektu je zabránit dalšímu znehodnocování původního kamenného zdiva hradu a také ochránit návštěvníky před hrozícím nebezpečím v souvislosti s uvolňováním kamenů apod. Poruchy zdiva jsou způsobeny mj. pronikáním atmosférické vlhkosti do konstrukcí zdí a hradeb. Práce spočívají zejména v očištění amorfního zdiva, opravy narušeného líce, kaveren a doplnění původního zdiva, ... 

Na provedení těchto záchranných oprav byla Ministerstvem kultury ČR poskytnuta městu dotace ve výši 380 000 Kč. Celkové výdaje činily cca 697 tis. Kč. 

Změnu poznáte hned na několika různých místech horního hradu.

Foto před realizací

býválá kuchyně na horním nádvoříhrad před 2020 hrad před 2020_2

expozice

Při provádění oprav jsou používané tradiční materiály a technologie co nejvíce se přibližující původním technologickým postupům. Na průběh dohlíží orgány státní památkové péče - za spolupráci děkujeme pracovníkům Národního památkového ústavu (územní odborné pracoviště Kroměříž) a oddělení životního prostředí, školství a památkové péče Městského úřadu Valašské Klobouky. 

Opravy byly dokončeny k 30.09.2020. 

Po dokončení: 

Hrad Brumov 2020_1Hrad Brumov 2020_2

Hrad Brumov 2020_3Hrad Brumov 2020_4

 

Odbor investic a majetku města, 10/2020