Obsah


Oprava hradu Brumov 2019

 


publicita Havarijní program Ministerstva kultury ČR


Opravovány jsou zdi vstupu do dolního hradu (za vstupní branou do hradního areálu). Poruchy stávajícího zdiva (uvolněné kameny a poškození původního i novodobého zdiva pronikáním vlhkosti) mohou ohrožovat návštěvníky hradu, proto byla právě tato část předmětem žádosti o zařazení do havarijního programu Ministerstva kultury ČR. 

V roce 2019 jsme obdrželi finanční příspěvek na uvedené práce ve výši 400 tis. Kč. Práce spočívaly v odstranění nánosu, očištění původního amorfního zdiva, v doplnění původního i novodobého zdiva a jeho zadrnování jako ochraně proti vnikání vlhkosti.  Práce byly prováděny s ohledem na návštěvní sezónu v podzimních měsících a ke konci listopadu byly ukončeny. Na jejich průběh dohlížely orgány státní památkové péče. 

Před zahájením prací: 

pravá strana před zahájenímlevá strana před zahájením

Foto po provedených opravách (konec 11/2019):

pravá strana po opravělevá strana před dokončením oprav

Odbor investic a majetku města, 12/2019