Obsah

publicita vo efekt 2018 bb

V roce 2018 byla zahájena první etapa rekonstrukce sítě veřejného osvětlení ve městě. Tato etapa zahrnuje výměnu celkem 314 ks stávajících svítidel za nová v LED technologii - v ulicích Vlárská, Pilařská, U Dráhy, Lůčky, Říky, Družba (kolem ZŠ a kulturního domu), Hodňov, Fr. Louckého, Kopec, J. Polácha, Rozkvět, Zátiší a ve Sv. Štěpánu. 

Převážná část prací byla dokončena v roce 2018, zbylé světelné body budou dořešeny v r. 2019. 

Odbor investic a majetku města, 12/2018