Obsah

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Široká

Zlínský kraj logoV roce 2018 probíhala obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Široká v bylnické části města. Socha je zapsaná v seznamu kulturních památek ÚSKP pod číslem 23869/7-1847. Průběh prací byl kontrolován pracovníky památkové péče (NPÚ a odbor kultury a památkové péče MěÚ Val. Klobouky). 

Pískovcová socha se nachází v blízkosti silnice I/57 na exponovaném místě. Bylo nutné provést celkové  očištění jejího povrchu, soklové architektury i schodů od prachových nánosů, usazenin, redukovat sírnaté krusty, provést celkové odsolení, odstranit uvolněné doplňky sochy, zpevnit a doplnit modelaci původního materiálu, stabilizovat a fixovat trhliny, renovovat svatozář a provést odbornou revizi sochy a její následné ošetření hydrofobním prostředkem. 

Práce prováděla MgA. Eva Machalová a byly dokončeny 16.8.2018. 

Na financování oprav se podílel Zlínský kraj, který poskytl finanční podporu z Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu KUL03-18 pro rok 2018 ve výši 50% celkových nákladů na restaurování sochy. 

 

                                            Socha před zahájením restaurátorských prací:                                                 

sv. Jan Nepomucký Široká

Po restaurování (08/2018):

sv. Jan Nepomucký Široká po restaurování

Odbor investic a majetku města, 08/2018