Obsah

Snížení energetické náročnosti VO BB (II. etapa)

Snížení energetické náročnosti VO Brumov-Bylnice MŽP19

(rozhodnutí č. 14021861)

 

Předmětem projektu je realizace výměny 291 ks a doplnění 2 ks svítidel veřejného osvětlení za nová v LED technologii. Cílem projektu je úspora energie v objemu nejméně 53,711 MWh/rok

Jedná se o druhou etapu výměny svítidel v systému veřejného osvětlení města. 

Realizace: 10/2019-09/2020

Celkové náklady: 4 206 245 Kč vč. DPH

Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR (prostřednictvím Národního programu Životní prostředí): 1 947 098 Kč (50% způsobilých výdajů).

Situace z mapy zatřídění komunikací

Odbor investic a majetku města, 03/2020