Obsah

SPOJME PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO

 


Logo Interreg V-A SK-CZ 2014-2020

FOND MALÝCH PROJEKTOV

 


 

Prostřednictvím tohoto projektu došlo ke zvýšení atraktivnosti přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat u dvou přímo sousedídích partnerů - Obce Horné Srnie (SK) a Města Brumov-Bylnice (CZ). 

Cílem projektu je zlepšení využití přírodního a kulturního dědictví pohraničí a jeho zatraktivnění pro obyvatele i návštěvníky regionu jako příspěvek ke společenskému a hospodářskému rozvoji tohoto území. 

Výstupy projektu jsou celkem tři: Obec Horné Srnie se zaměří na revitalizaci dvou pramenů (Stará rieka a Minerálny prameň) a v Brumově-Bylnici vznikne v městském muzeu nová expozice zaměřená na historii žehlení a praní. 

                                    Celkové oprávněné výdaje projektu:                               30 665,83 EUR
                                    Finanční příspěvek z EU (EFRR):                                     26 065,95 EUR
                                    Příspěvek ze státního rozpočtu SR:                                   3 066,58 EUR
                                    Vlastní zdroje (Obec Horné Srnie):                                    1 533,30 EUR

 

Přijměte tedy pozvánku do Městského muzea Brumov-Bylnice: Informace o expozici

nebo k návštěvě revitalizovaných minerálních pramenů: Situace - prameny Horné Srnie

 

Ochutnávka z expozice - Městské muzeum Brumov-Bylnice:

Z expozice žehliček 1Z expozice žehliček 2