Obsah

Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům 

Jedná se o stavební úpravy objektu čp. 1104 v ul. 1. května (bývalé měšťanské školy). Temito úpravami vzniklo celkem 23 bytů (jednopokojových a dvoupokojových). Přístup do objektu je řešený bezbariérově. Vlastní objekt řeší bezbariérový pohyb po budově výtahem.

V roce 2015 bylo vydáno a nabylo účinnosti stavební povolení, následně proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Na konci listopadu byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Zlínské stavby, a. s., IČ: 25317300. Realizace stavebních prací: prosinec 2015 - březen 2017. Ve stanoveném termínu byla stavba dokončena a předána. Cena díla byla uhrazena v souladu se smlouvou ve výši 35 818 262 Kč bez DPH. 


V objektu je 12 jednopokojových a 11 doupokojových bytů. 

Kolaudační souhlas byl vydán dne 3. 5. 2017. 

Ve středu 10. 5. 2017 proběhl den otevřených dveří pro veřejnost. 

Měsíční nájemné u těchto bytů (podle podlahové plochy) je od  3 950 do 4 400 Kč + zálohy služeb spojených s užíváním bytu ve výši 2 000 Kč (1 os.)/2 950 Kč (2 os.).

V těchto službách jsou zahrnuty zálohy za otop, studenou vodu, teplou vodu, společnou elektřinu, výtah, úklid spol.prostor. Každý byt má vlastní fakturační elektroměr, zálohy na elektřinu hradí nájemce dodavateli elektřiny (nejsou zahrnuté v kalkulované částce služeb spojených s užíváním bytu). 

Byty byly nájemníkům předávány v průběhu května a června 2017. 

Odbor investic a majetku města MěÚ


O aktuální obsazenosti bytů v tomto BD se můžete informovat na odboru kanceláře starosty na MěÚ Brumov-Bylnice

(kancelář sekretariátu č. 104 v 1. patře budovy MěÚ) - Ing. Petra Mudríková, tel.: 577 305 119,

e-mail: petramudrikova.meu@brumov-bylnice.cz

Odbor investic a majetku města MěÚ, 10/2019

BD měšťanka