Obsah

Zahrada MŠ Svatý Štěpán 

č. projektu: CZ.1.02/7.1.00/15.29254 (SFŽP: 15250597)

OPŽP

Cílem projektu je vytvoření zahrady v přírodním stylu při MŠ. 

Projekt řeší vytvoření celistvé plochy přírodní zahrady s herními a naučnými prvky pro věkovou kategoirii odpovídající předškolnímu věku (cca 3-6 let). Nově je ke stávajícím chodníkům napojena mlatová pěšina, která propojuje rekonstruovaný zadní vstup s plochou s ohništěm a posezením, část herní plochy s kopečky a přední herní plochu.  

Byly provedeny terénní úpravy, instalované nové herní prvky z akátového dřeva, mobiliář a naučné prvky (vyvýšené záhony, ježčí domeček, hmyzí hotel, ptačí budka, pozorovatelna).

Najdete tu také visutý most (lanový prvek), skluzavku, tunel pod kopečkem, vrbový tunel, ...). 

Realizace prací probíhala v období července až září 2015. Dodavatel: Václav Tománek, IČ: 63393158.

Celkové investiční náklady činily 1,002 mil. Kč (vč. přípravy, projektové dokumentace, administrace projektové žádosti, výběrového řízení a samotných stavebních prací).

Uznatelné náklady činily necelých 980 tis. Kč. a byly hrazeny  z 85% dotací z EU (ERDF) a 5 % dotace tvořil podíl ze státního rozpočtu (Státní fond životního prostředí). Skutečně přijatá dotace v roce 2015: 881 976,24 Kč.

po realizaci - zahrada MŠ Svatý Štěpán

po realizaci - zahrada MŠ Svatý Štěpán