Obsah

  

 

Zlepšení dopravní infrastruktury pohraničí Horné Srnie/Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice (hlavní přeshraniční partner) ve spolupráci s obcí Horné Srnie (vedoucí partner projektu)  získali z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013 prostředky na realizaci projektu Zlepšení dopravní infrastruktury pohraničí Horné Srnie/Brumov-Bylnice“. Po několika úspěšných, společně realizovaných projektech, zaměřených na zlepšení kvality života obyvatelů pohraničí, je tento poslední společný projekt programovacího období 2007-2013, zaměřený na dopravní infrastrukturu pohraničí. Řešeným problémem je špatná dopravní dostupnost přeshraničního území některých lokalit, které jsou obývané a využívané obyvateli obou stran.

Záměrem projektu na české straně je rekonstrukce místní komunikace Blizákovce v k. ú. Bylnice.  Stavební objekt SO 01 Rekonstrukce MK Blizákovce řeší především zesílení existující konstrukce z penetračního makadamu a novou obrusnou a pokladní vrstvu z asfaltobetonu.  Zároveň byly zřízeny 4 výhybny, které byly nezpevněné, nebo zpevněné jenom částečně drceným kamenivem.

Realizace stavebních prací probíhala v srpnu 2015. Dodavatel: Strabag, a.s.

Celková investice: 2,606 mil. Kč

Způsobilé výdaje: 96 565,27 EUR

Dotace: 85 % ERDF (přijatá dotace 82 080,47 EUR, tj. 2 206 733,44 Kč) a 5 % ze státního rozpočtu ČR (skutečně přijatá dotace v r. 2016: 4 818,26 EUR, tj. 130 628,58 Kč).

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry pohraničia Horné Srnie/Brumov-Bylnice_22420120019

MK Blizákovce

MK Blizákovce 2