Obsah

ZTV Říky 

V říjnu 2017 byly zahájeny stavební práce na vybudování základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů v ul. Říky (na místě bývalého hřiště mezi základní školou a stávajícími řadovými rodinnými domy). 

Výběrovým řízením byl vybrán zhotovitel stavby - firma STRABAG a.s., se kterým byla podepsaná na začátku září smlouva o dílo. Celková cena stavebních prací je 3,560 mil. Kč (vč. DPH). Práce byly dokončeny koncem roku 2017. 

Vznikly další stavební pozemky o velikosti  kolem 400 m2 pro výstavbu 4 nových řadových rodinných domů. 

individuální výstavba ŘRD Brumov-Bylnice

 

Zastupitelstvo města v 02/2018 schválilo cenu za odprodej stavebních pozemků a návrh zástavby. Cena za 1m2: 1000 Kč bez DPH. 

Návrh zástavby ZTV Říky

Bližší informace získají zájemci na odboru investic a majetku města (správa majetku - p. Bohuslav Baksa, kanc. č. 304 ve 3. patře MěÚ Brumov-Bylnice; tel.: 577 305 142, e-mail: bohuslavbaksa.meu@brumov-bylnice.cz). 

 

Odbor investic a majetku města, 6/2018