Obsah

fáze

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Participativní rozpočet je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života a jsou zapojeni do jejich realizace.

Město Brumov-Bylnice v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.

PRAVIDLA

 

 • participativní rozpočet slouží k realizaci konkrétního nápadu (projektu), který bude sloužit občanům města Brumov-Bylnice (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění života ve městě
 • projekt musí být realizován na majetku města a musí být veřejně prospěšný, prostředky nejsou určeny pro zhodnocení majetku příspěvkových organizací města
 • návrh projektu musí být předložen na předepsaném formuláři (viz. příloha č. 1) včetně rozpočtu (viz. příloha č. 2) a navrhovatelem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v Brumově-Bylnici
 • návrh projektu, který nebyl v minulém období zařazen do seznamu vítězných projektů, může být opětovně podán
 • projekty, vztahující se nebo navazující na již realizované projekty, nemusí být ze strany města podpořeny
 • návrh projektu se podává písemně na adresu: Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, osobně na podatelně městského úřadu, datovou schránkou ID: rqcb3a2 nebo e-mailem na radnice@brumov-bylnice.cz
 • odhadované náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 250 tis. Kč bez DPH
 • své nápady můžete konzultovat s vedoucí správního odboru na tel.: 577 305 113 nebo e-mailem: zuzanakolinkova.meu@brumov-bylnice.cz
 • pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od hlasů kladných

 

 

Pravidla participativního rozpočtu (894.88 kB) (245.42 kB)

Návrh projektu (88 kB)

 

HLASOVÁNÍ

 

 • o návrzích, které budou vyhodnoceny jako realizovatelné budou občané moci hlasovat prostřednictvím mobilního rozhlasu  od 21.února do 11. března 2022
 • každý hlasující bude mít 2 kladné a 1 záporný hlas, své hlasy může rozdělit mezi libovolné projekty. Jednomu projektu však může přidělit maximálně jeden hlas
 • průběžné výsledky se nebudou zveřejňovat
 • výsledky hlasování budou po sečtení hlasů zveřejněny na webu města, prostřednictvím mobilního rozhlasu a v městském zpravodaji
 • vítězné projekty budou ty, které obdrží nejvíce hlasů při odečtení záporných od kladných
 • projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání finanční částky na příslušný rok, pro rok 2022 se jedná o částku 600.000,- Kč

 

 

Projekt 01

Banner 2/2021

Sdílená kancelář

Projekt_04_hřiště_Rozkvět

Projekt_05_plocha_BikeparkProjekt_06_Socha_Karla_IV.

.Projekt_08_hřiště_Kypa

Projekt_09_okrasné_záhony_Družba

Projekt_10_vratné_kelímky

Odpadkové koše

Projekt_12_venkovní_plochy_u_DDM

Popelnice

14-2021

15/2021

Banner 1/2021

Topas

Banner 18/2021

Soutok

Banner 20/2021

Pergola rozkvět

Banner 22/2021

Banner 23/2021

Banner 24/2021

Pítko

ZASLÁNÍ NÁVRHU

Příjem návrhů ukončen 5. března 2021.

BRUMOV-BYLNICE ZNÁ VÍTĚZNÉ PROJEKTY PRVNÍHO ROČNÍKU PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU „HLASUJ PRO BRUMOV-BYLNICI“

 

Na úvod musíme říci, že slovo „participativní“ (podílející se) dostálo v našem městě opravdu svého významu.

Když se v lednu vyhlásil projekt participativního rozpočtu města, věděli jsme, že je spousta občanů, kteří se možnosti zrealizovat svůj nápad a tvořit tak společně město Brumov-Bylnici, chopí. Velmi mile nás však překvapil výsledný počet podaných projektů.

V průběhu února přicházel jeden zajímavý projekt za druhým. Sportovní i kulturní vyžití, úprava a zkrášlení veřejného prostranství, přispění k ochraně životního prostředí, připomenutí historických momentů a osobností ve městě, vytvoření odpočinkových míst – to všechno přinesly nápady a projekty našich spoluobčanů. Bohužel ne všechny navržené projekty splnily podmínky možné realizace, a tak z původních 25 projektů jich k samotnému hlasování postoupilo 19.

Hlasování o projektech bylo spuštěno 10. března a již po pár dnech jsme byli přesvědčeni, že tohle byl krok správným směrem. Každý hlasující měl v rámci hlasování možnost udělit 2 kladné a jeden záporný hlas (jednomu projektu pouze jeden hlas, nikoliv dva). Den za dnem stoupal počet hlasů po stovkách a zájem o projekty překvapivě rostl až do včerejší půlnoci. Abychom byli transparentníkaždý týden jsme zveřejnili nejen přibývající počty hlasů, ale také průběžné pořadí projektů na vedoucích pozicích. Bylo zajímavé sledovat, jak se průběžné pořadí mění až do poslední chvíle. K 31. březnu 23:59 h bylo tedy hlasování ukončeno a my Vám velmi rádi přestavíme výsledné pořadí hlasování.

Do hlasování se zapojilo neuvěřitelných 1695 osob!

Pouze dvě osoby využily hlasování prostřednictvím podatelny městského úřadu, zbylých 1693 respondentů hlasovalo prostřednictvím ankety v Mobilním rozhlase našeho města. Je na místě Vám všem, kteří jste se do hlasování zapojili, poděkovat. Rozhodli jste o tom, které projekty se ještě v letošním roce budou realizovat.

Z rozpočtu města bylo vyčleněno půl milionu korun, a tak se s určitostí budou realizovat první dva projekty. Třetí v pořadí se částečně zrealizuje tak, aby výsledné náklady všech projektů nepřesáhly daných 500 tis. Kč.

A které projekty jste si nakonec vybrali?

Představujeme Vám vítězné projekty prvního ročníku participativního rozpočtu města Brumov-Bylnice:
1. ZPEVNĚNÝ POVRCH PRO SCOOTERPARK   - celkem 383 hlasů (+541; -158)
2. KOUZELNÁ DŘEVĚNÁ CESTA II.                ­  - celkem 360 hlasů (+409; -49)
3. KOUZELNÁ DŘEVĚNÁ CESTA I.                   - celkem 307 hlasů (+400; -93)

 

Předtím, než zobrazíme statistky a výsledné pořadí všech projektů upozorňujeme, že zobrazujeme hlasování, které proběhlo POUZE prostřednictvím Mobilního rozhlasu, je vygenerováno z aplikace a není tedy možné jej jakkoliv upravovat. Pro úplnost tedy uvádíme, že 2 hlasující na podatelně udělili kladné hlasy projektům č. 4, 6, 10 a 18. Záporné hlasy přidělili projektu č. 7 a 23. To znamená, že projekt č. 6 (Socha Karla IV. s pamětní deskou) se dostal z 16. na 15. místo. Jinak tyto hlasy další pořadí projektů neovlivnily.

výsledné statistiky

VÝHERNÍ PROJEKTY

4.-11. místo

12.-19. místo