Obsah

fáze

Projekt 01Projekt Slunečná

Projekt_04_hřiště_RozkvětProjekt_06_Socha_Karla_IV.

.Projekt_08_hřiště_Kypa

Projekt_09_okrasné_záhony_Družba

Projekt_10_vratné_kelímky

ZASLÁNÍ NÁVRHU

Pro vytvoření a předání projektu použijte níže uvedený formulář

Návrh projektu.doc (399 kB)

Návrh projektu.pdf (113.61 kB)

Návrhy můžete zasílat od 27. ledna do 5. března 2021 poštou, osobně, datovou schránkou na Městský úřad Brumov-Bylnice

nebo e-mailem na radnice@brumov-bylnice.cz

Termín pro podání návrhů je do 5. března 2021.

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Participativní rozpočet je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života a jsou zapojeni do jejich realizace.

Město Brumov-Bylnice v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.

PRAVIDLA

 

 • participativní rozpočet slouží k realizaci konkrétního nápadu (projektu), který bude sloužit občanům města Brumov-Bylnice (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění života ve městě
 • projekt musí být realizován na majetku města a musí být veřejně prospěšný, prostředky nejsou určeny pro zhodnocení majetku příspěvkových organizací města
 • návrh projektu musí být předložen na předepsaném formuláři (viz. příloha č. 1) včetně rozpočtu (viz. příloha č. 2) a navrhovatelem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v Brumově-Bylnici
 • návrh projektu se podává písemně na adresu: Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, osobně na podatelně městského úřadu, datovou schránkou ID: rqcb3a2 nebo e-mailem na radnice@brumov-bylnice.cz
 • odhadované náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 200 tis. Kč bez DPH
 • své nápady můžete konzultovat s vedoucí správního odboru na tel.: 577 305 113 nebo e-mailem: zuzanakolinkova.meu@brumov-bylnice.cz
 • pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od hlasů kladných

Pravidla participativního rozpočtu (512 kB)

 

 

HLASOVÁNÍ

 • o návrzích, které budou vyhodnoceny jako realizovatelné budou občané moci hlasovat prostřednictvím mobilního rozhlasu nebo osobně na podatelně městského úřadu od 10. do 31. března 2021
 • každý hlasující bude mít 2 kladné a 1 záporný hlas, své hlasy může rozdělit mezi libovolné projekty. Jednomu projektu však může přidělit maximálně jeden hlas
 • výsledky hlasování budou po sečtení hlasů zveřejněny na webu města, prostřednictvím mobilního rozhlasu a v městském zpravodaji
 • vítězné projekty budou ty, které obdrží nejvíce hlasů při odečtení záporných od kladných
 • projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání finanční částky na příslušný rok, pro rok 2021 se jedná o částku 500.000,- Kč