Obsah

Osadní výbor Svatý Štěpán

Osadní výbory

 

V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

 

Osadní výbor je oprávněn

 

  • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
     
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
     
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
     

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usnesením č. 17/2/2010/18 zřídilo na volební období r. 2010 - 2014 Osadní výbor Svatý Štěpán a Osadní výbor Sidonie a s účinností od 1. 1. 2011 zvolilo jednotlivé členy osadních výborů.
 

Kontaktní spojení

Osoby

JménoFunkceTelefon
Miklasová Libuše
KDU-ČSL
předsedkyně výboru
Kostková Jana
BEZAP
členka
Berka Martinčlen
Nevrlka Martinčlen
Kostka ml. Josefčlen

Zápis z jednání osadního výboru č.1 Staženo: 193x | Datum vložení: 22.02.2019

Zápis z jednání osadního výboru č.1/2020 Staženo: 48x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.2 Staženo: 196x | Datum vložení: 22.02.2019

Zápis z jednání osadního výboru č.2/2020 Staženo: 58x | Datum vložení: 28.04.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.3 Staženo: 53x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.3/2020 Staženo: 44x | Datum vložení: 15.06.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.4 Staženo: 53x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.4/2020 Staženo: 24x | Datum vložení: 10.08.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.5 Staženo: 60x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.5 dodatek Staženo: 58x | Datum vložení: 27.02.2020

Zápis z jednání osadního výboru č.6 Staženo: 55x | Datum vložení: 27.02.2020