Obsah

Symboly města

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), vrátil obcím právo být právním subjektem a spravovat si své záležitosti samostatně. Pro uvědomění si této skutečnosti má význam posílení vztahu každého občana ke svému městu, k  místu, kde žije. S historickým sídlem je nerozlučně spjata i městská symbolika, která označuje náš domov, naše město.

Užívání pečeti povolil král Vladislav II. městečku Brumov 6. dubna 1500 a stanovil, že pečeť ponese vyobrazení mříže s železnými špicemi, totiž „mříží s špicí železnými, která nad branami bývá“.

V obecních symbolech spatříme kus místní historie a také dědičství předchozích generací.

 

Znak města Brumov-Bylnice

znak

Popis znaku: V červeném štítě zlatá padací mříž o dvou břevnech a pěti kůlech s kovovými nýty a hroty přirozené barvy.

Podle historické podoby znak města ztvárnila výtvarnice paní Marie Nováková a na schůzi MNV 23. října 1974 bylo stanoveno, že štít je červený a mříž zlatá a bylo jeho užívání schváleno. Podobou znaku města se v roce 2018 zabýval také heraldik pan Jan Tejkal.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zařadila 12. dubna 2021 historický znak města Brumov-Bylnice do Registru komunálních symbolů.

 

Prapor města Brumov-Bylnice

prapor

Popis praporu: červený list se žlutou padací mříží o dvou vodorovných břevnech a pěti svislých břevnech s černými hroty. Poměr stran v délce listu je 2:3.

Podobu praporu ztvárnil významný český heraldik pan Jiří Louda v roce 2001.

Prapor městu Brumov-Bylnice oficiálně udělil 22. dubna 2002 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Václav Klaus.