Obsah

Územní studie Hrbáč

Územní studie „Hrbáč“:

V rámci územní studie jsou řešeny návrhové plochy bydlení individuální (BI 11, 14, 15, 16, 17 a 366), návrhové plochy veřejných prostranství (P*) a návrhové plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS 95) v lokalitě „Hrbáč“.

Hlavním úkolem dané územního studie je rozmístění stavebních pozemků určených pro bydlení v rodinných domech, rámcová regulace zástavby a vymezení ploch pro veřejné prostranství.

Pořizovatel schválil dnem 8.12.2016 možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území.

Registrační list územní studie:   Registrační list - lokalita Hrbáč.pdf

 

Registrační list – evidence územně plánovací činnosti (MMR - Ústav územního rozvoje):

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=53284853

Dokumentace územní studie: