Obsah

Územní studie Lány

Územní studie „Lány“:

V rámci územní studie jsou řešeny návrhové plochy bydlení individuální (BI 10) a návrhové plochy veřejných prostranství (P* 125) v lokalitě „Lány“.

Hlavním úkolem dané územního studie je rozmístění stavebních pozemků určených pro bydlení v rodinných domech a vymezení ploch pro veřejné prostranství.

Pořizovatel schválil dnem 23.11.2016 možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území.

Registrační list územní studie:    Registrační list - lokalita Lány

 

Registrační list – evidence územně plánovací činnosti (MMR - Ústav územního rozvoje):

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=34093875

Dokumentace územní studie: