Obsah

Územní studie Říky

V rámci územní studie jsou řešeny návrhové plochy bydlení – bydlení individuální (BI 12) v lokalitě „Říky“.

Územní studie řeší zástavbu proluky v zastavěné části města mezi areálem základní školy, začínající řadovou zástavbou rodinných domů v ulici Říky a zahradami rodinných domů táhnoucí se od zástavby ulice Svárov. Zástavba bude řešena řadovými rodinnými domy, u kterých jsou územní studií řešeny jejich rámcové regulativy.

Pořizovatel schválil dne 18.1.2019 možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území.

Registrační list územní studie:  Registrační list - ZTV Říky

 

Registrační list – evidence územně plánovací činnosti (MMR - Ústav územního rozvoje):

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=19051761

 

Dokumentace územní studie: